Sejm ma wybrać w tym tygodniu nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego - w miejsce wiceprezesa TK Stanisława Biernata, którego kadencja upływa 26 czerwca. Klub PiS jako kandydata zgłosił adwokata Andrzeja Zielonackiego. Głosowanie zaplanowano na piątek.

Wcześniej - we wtorek późnym popołudniem - zgłoszoną kandydaturę ma zaopiniować sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka.

Mec. Andrzej Zielonacki (ur. 1954 r.), którego kandydaturę PiS zgłosił w końcu maja, jest poznańskim adwokatem. W 1976 r. ukończył prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i rozpoczął pracę w Instytucie Nauk Prawnych PAN, zaś w 1981 r. obronił doktorat pt. "Zawarcie małżeństwa". Jednocześnie w 1982 r. uzyskał na poznańskim uniwersytecie dyplom magistra filologii fińskiej.

W latach 1981-83 odbył aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Poznaniu zakończoną egzaminem sędziowskim. W tym samym roku zdał egzamin radcowski i poza pracą w INP PAN wykonywał do 1991 r. zawód radcy prawnego. W 1989 r. uzyskał wpis na listę adwokatów i od 1992 r. prowadzi kancelarię adwokacką.

Na Krajowym Zjeździe Adwokatury w listopadzie 2016 r. został wybrany na członka adwokackiego Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Jest też arbitrem Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski.

Mec. Zielonacki jest również członkiem Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu.

Odbył liczne staże i stypendia zagraniczne, m.in. we Francji, w Finlandii, na Węgrzech. Dorobek naukowy poza wydaną monografią, artykułami, glosami, obejmuje m.in. współautorstwo komentarza do kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. (...) Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, iż mec. Zielonacki jest dobrym kandydatem na sędziego TK

 - wskazano w uzasadnieniu kandydatury klubu PiS.