niezalezna.pl - strefa wolnego słowa
26 lipca 2017

​Sellin: będzie abolicja za abonament rtv

Dodano: 21.05.2017 [14:21]
​Sellin: będzie abolicja za abonament rtv - niezalezna.pl
foto: Krzysztof Sitkowski/Gazeta Polska
Dla osób, które zapłacą abonement radiowo-telewizyjny za pól roku z góry po wejściu ustawy w życie, będzie abolicja dla niepłacących wcześniej takiego abonamentu - zapowiedział w niedzielę w radiu Zet i Polsat News wiceminister kultury Jarosław Sellin.

"Chcemy wyjść z taką propozycją, która spowoduje, że naprawimy sytuację na przyszłość. Ściągalność (abonamentu) będzie lepsza, a jednocześnie ogłosić pewną abolicję jeżeli chodzi o tych, którzy tego nie robili przez całe lata" - zapowiedział wiceminister.

Dodał, że "jeżeli już ktoś zapłaci z góry za 6 miesięcy, to to czego nie robił przez całe lata będzie zapomniane". Od wejścia ustawy (abonamentowej) w życie będzie na to pół roku - zadeklarował.

Sellin wyjaśnił, że w Polsce jest 19 mediów publicznych, nie tylko telewizja publiczna. Przekonywał, że media te są dobrem narodowym. Podkreślił, że od kilkudziesięciu lat obowiązuje zasada, że za posiadanie radioodbiornika radiowego lub telewizyjnego trzeba płacić abonament na utrzymanie mediów publicznych. Jak zauważył wiceminister, robi to zaledwie 13 proc. gospodarstw domowych. "Trzeba to naprawić, bo jest to permanentne łamanie prawa niepłacenie tego abonamentu" - oświadczył.

Według wiceministra jeśli ustawa abonamentowa wejdzie w życie to pozyskując informację od operatorów telewizji kablowych, czy operatorów naziemnej telewizji cyfrowej, poinformujemy te osoby, że skoro mają odbiornik, to powinni płacić abonament.

Zaznaczył, że jeżeli taka osoba zacznie płacić abonament od momentu wejścia ustawy do przodu, to "nic złego ją nie spotka", z powodu wcześniejszego nie płacenia abonamentu. "Chcemy nie rozliczać, a naprawić sytuację do przodu" - zapewnił Sellin.

Przygotowany przez resort kultury projekt nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych trafi prawdopodobnie w tym tygodniu pod obrady Rady Ministrów. Jak poinformował w ubiegłym tygodniu szef Komitetu Stałego RM Henryk Kowalczyk, Komitet Stały RM wprowadził jedną istotną zmianę wydłużenia vacatio legis do 3 miesięcy, w projekcie był to miesiąc.

Zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych czynności związane z rejestracją odbiorników, poborem opłat, kontrolą abonamentową i weryfikowaniem zwolnień realizowane będą nadal przez Pocztę Polską.

Poprawienie poboru opłat abonamentowych ma nastąpić dzięki włączeniu dostawców telewizji płatnej (operatorów sieci kablowych i platform satelitarnych) do procesu rejestracji odbiorników oraz identyfikacji ich użytkowników. Zgłoszenia te będą przekazywać Poczcie, co spowoduje, że osoby zawierające umowę o dostarczanie telewizji płatnej nie będą musiały osobno dokonywać rejestracji odbiornika.

Projekt zakłada, że Poczta Polska będzie mogła skierować do dostawców usług telewizji płatnej zapytanie dotyczące poszczególnych klientów w celu ustalenia obowiązku zarejestrowania przez nich odbiornika.

Według informacji KRRiT na koniec 2016 r. z uiszczaniem opłat abonamentowych zalegało ponad 2 mln gospodarstw domowych, w których były zarejestrowane odbiorniki radiowe lub telewizyjne. Kwota zaległości za ostatnie pięć lat, w stosunku do których możliwa byłaby egzekucja, przekraczała 3 mld zł.
Autor: Źródło:
DZIAŁ: ,
Opinie użytkowników
Regulamin Forum:
Na forum niezalezna.pl publikujemy opinie użytkowników naszego portalu. Wszystkie posty podlegają moderacji. Bezwzględnie usuwane będą wpisy zawierające groźby karalne i wszelkie prowokacje godzące w Niezależną. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną do 1500 znaków długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link. Wszelkie zastrzeżenia natury regulaminowej prosimy zgłaszać na: pocztę strażnika forum

Znieść całkowicie abonament, a nie bawić się w głupie pomysły i wprowadzić bezpośrednie finansowanie z budżetu i przestać puszczać głupie programy, więcej dokumentów historycznych itp. Wtedy można mówić o misji oraz ograniczyć liczbę reklam. W innych krajach można, na Węgrzech nie ma abonamentu.

Niektórzy zbyt romantycznie postrzegają kapitalizm. Media są przykładem gałęzi gospodarki, w której korzyść finansowa nie jest kluczowa. Na propagandę kasa zawsze się znajdzie. Odzyska się ją w inny sposób. Jeśli nie będzie alternatywy to znów będziemy skazani na słuchanie ludzi, którzy chcą ukształtować nasz sposób myślenia a nie mają z nami jakiejkolwiek wspólnoty interesów. A jak się zmieni władza? No cóż, to zawsze jest możliwe, nawet totalitaryzm, trzeba będzie sobie radzić.

To byłoby naplucie w twarz wszystkim (jak ja), którzy płacili abonament.

Ja też płacę regularnie abonament -radiowy, gdyż mam samo radio.
Jednak coś trzeba zrobić z tymi, którzy nie płacili.

Pozwolę sobie zauważyć, że abonamentu od dawna nikt nie płaci.
To skrót myślowy (celowe wprowadzanie w błąd?). Gdzieś w latach dziewięćdziesiątych zmieniono na: "opłatę za użytkowanie odbiornika".

Prawda jest taka że obywatele NIE WIDZĄ SENSU W UTRZYMYWANIU TZW. MEDIÓW PUBLICZNYCH. Gdyby ja postulują niektórzy zakodować TVP i zrobić z niej stację płatną - to ta telewizja zdechłaby po 3 miesiącach.

co więcej: coraz więcej ludzi nie ma w domu telewizora. i ten trend będzie się nasilał.

JA OSOBIŚCIE OSTATNI RAZ TELEWIZOR WŁĄCZYŁEM GDY WYBIERANO bENEDYKTA xvi-TEGO

Teoretycznie każdy dochód jest opodatkowany.
Tak samo każdy zakup, czegoś tam.
Zatem Państwo otrzymuje w ten sposób fundusze na funkcjonowanie Państwa.
Bezpieczeństwo (czyli Wojsko, Policja inne służby mundurowe i nie mundurowe)są opłacane z wyżej wymienionych.Ośrodki przekazu medialnego na miarę zapotrzebowania musi Państwo posiadać ,bo bez wątpliwości należy do tego samego działu bezpieczeństwa.Wyobraźmy sobie dzisiejszą Polskę w której nasza szeroko pojęta "Władza" nie posiada żadnego takiego ośrodka!
Państwo z podatków realizuje inne równie ważne instytucje. Czyli Państwo możemy określać jako zorganizowany organizm społeczny który ma służyć wszystkim W rozsądnym rozumieniu) , bo każdy jest w mniejszy czy większy sposób udziałowcem i żyjemy w cywilizowanym świecie ,wspieramy się wzajemnie.
Jest pewna jednak różnica w korzystaniu tego dobra wspólnie wypracowanego , niema bowiem obowiązku korzystania ze wszystkich tych dobrodziejstw,może wyjątkiem paru ,np mobilizacji i tego typu.Dlaczego więc mamy korzystać z czegoś na co nie mamy zapotrzebowania. Na siłę mam zostać Żołnierzem,Policjantem,wzywać ambulans,straż bez potrzeby?Mam oglądać obowiązkowo TV i słuchać Radia? i jeszcze raz płacić za zapłaconą podatkiem następnym podatkiem za to samo? To w interesie Państwa powinno leżeć to by mnie zainteresować zachęcić bym korzystał z tego dobra ,a które jest też świadczoną jednocześnie usługą! A tu mamy dostarczanie niechcianej usługi beż umowy za którą już zapłaciłem z obowiązkiem jeszcze raz zapłacenia. Czy ktoś tu aby nie zdurniał?

A co będzie, jak nie będziecie realizować tej misji? Będzie zwrot abonamentu.
Dla dyskutujących, przytaczam, co wg praw jest misją (ustawa o radiofonii i telewizji):
Art. 21. 1. Publiczna radiofonia i telewizja realizuje misję publiczną, oferując, na zasadach określonych w ustawie, całemu społeczeństwu i poszczególnym jego częściom, zróżnicowane programy i inne usługi w zakresie informacji, publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji i sportu, cechujące się pluralizmem, bezstronnością,wyważeniem i niezależnością oraz innowacyjnością, wysoką jakością i integralnością przekazu.
1a. Do zadań publicznej radiofonii i telewizji, wynikających z realizacji misji, o której mowa w ust. 1, należy w szczególności:
1) tworzenie i rozpowszechnianie programów ogólnokrajowych, programów
regionalnych, programów dla odbiorców za granicą w języku polskim i innych językach oraz innych programów realizujących demokratyczne, społeczne i kulturalne potrzeby społeczności lokalnych;
2) tworzenie i rozpowszechnianie programów wyspecjalizowanych, na których rozpowszechnianie uzyskano koncesję;
3) budowa i eksploatacja nadawczych i przekaźnikowych stacji radiowych i telewizyjnych;
4) rozpowszechnianie przekazów tekstowych;
5) prowadzenie prac nad nowymi technikami tworzenia i rozpowszechniania programów radiowych i telewizyjnych;
6) prowadzenie działalności produkcyjnej, usługowej i handlowej związanej z twórczością audiowizualną, w tym eksportu i importu;
7) popieranie twórczości artystycznej, literackiej, naukowej oraz działalności oświatowej i działalności w zakresie sportu;
8) upowszechnianie wiedzy o języku polskim;
8a) uwzględnianie potrzeb mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, w tym emitowanie programów informacyjnych w językach mniejszości narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym;
9) tworzenie i udostępnianie programów edukacyjnych na użytek środowisk polonijnych oraz Polaków zamieszkałych za granicą;
10) zapewnianie dostępności programów lub ich części i innych usług dla osób
niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób
niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu;
11) upowszechnianie edukacji medialnej.

Niewątpliwie:
1) Familiada;
2) tureckie seriale;
3) tzw. "kabarety";
4) Wiadomości, przy których Dziennik Telewizyjny był arcydziełem programu informacyjnego;
5) tanie filmy o przestępcach, nadawane po tymże dzienniku;
6) Klany, M jak miłości itp.
to programy o bardzo dużej wartości misyjnej.

Proponuję kilka haseł proabonamentowych: "Cały naród tworzy Familiadę!"; "Serial turecki wzorem życia socjalistycznego"; "Masz problem życiowy? - Obejrzyj M jak Miłość!"; "TV rządzi, TV radzi, TV nigdy cię nie zdradzi".

2. Programy i inne usługi publicznej radiofonii i telewizji powinny:
1) kierować się odpowiedzialnością za słowo i dbać o dobre imię publicznej
radiofonii i telewizji;
2) rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą;
3) sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu
się opinii publicznej;
4) umożliwiać obywatelom i ich organizacjom uczestniczenie w życiu publicznym
poprzez prezentowanie zróżnicowanych poglądów i stanowisk oraz
wykonywanie prawa do kontroli i krytyki społecznej;
5) służyć rozwojowi kultury, nauki i oświaty, ze szczególnym uwzględnieniem polskiego dorobku intelektualnego i artystycznego;
6) respektować chrześcijański system wartości, za podstawę przyjmując uniwersalne zasady etyki;
7) służyć umacnianiu rodziny;
7a) służyć kształtowaniu postaw prozdrowotnych;
7b) służyć propagowaniu i upowszechnianiu sportu;
8) służyć zwalczaniu patologii społecznych;
9) (uchylony)
10) służyć edukacji medialnej.

A spróbujcie tylko czegoś nie zrealizować!!!

Jak można płacić za posiadanie odbiornika,a czy państwo mi go dało,żebym go spłacał?Abonament to czyste złodziejskie wyłudzanie pieniędzy od narodu.

Z tą abolicją chodzi o to, żeby niepłacący się ujawnili. Nie wszyscy mają umowy z płatnymi telewizjami więc w ten sposób wszystkich się nie wychwyci. Dlatego tych nigdzie nie zarejestrowanych trzeba jakoś zachęcić do ujawnienia się i temu właśnie służy planowana abolicja. Łaskawie darują ci to czego i tak nie zapłaciłeś, ale będą wiedzieli o tobie i dalej będziesz już musiał płacić abonament.

Ministerstwo urodziło mysz, po 2 latach rządzenia. Nie potrafią myśleć. Rozdzielano koncesje, powstawały jak grzyby po deszczu durne programy. Np.Tv Trwam musiała wywalczyć jedno miejsce na multipleksie za wielkie pieniądze (chyba 1 milion rocznie). Inni otrzymali za małe pieniądze a jeszcze dostawali ulgi w płaceniu. Największe telewizje tvn i Polsat są również operatorami i sprzedają odbiór programów w pakietach, po co mi np.200 programów. Powinna być możliwość płacenia za te programy które się ogląda. Dlaczego Ministerstwo nie zrobi regulacji w rynku operatorów.

Jakoś jestem dziwnie pewien że nadal nie będę płacił.

Jestem przeciwy placeniu haraczu radiowo-telewizyjnego. Nigdy go nie zaplace - chocby skaly sr..y Dzis rzadzi PiS i dlatego byc moze, z mediow publicznych dociera do ludzi troche wiecej prawdy o tym, co dzieje sie w Polsce i na swiecie. Jednak za kilka lat znow rzady moze przejac lewactwo i znow beda klamac w TVP i Radiu Polskim. Ja nie potrzebuje rzadowej indoktrynacji medialnej. To kolejne rzady potrzebuja do mnie dotrzec przez media. Nie mam wiec zamiaru doplacac do medianego oglupiania mnie. Rozumiem, ze potrzebne sa fundusze na dzialalnosc panstwowych mediow, ale te koszty powinien poniesc rzad oraz stacje i tytuly komercyjne, ktorym udzielono koncesji na dzialalnosc w naszym kraju w zamian za odebranie przychodow (rynku) mediom publicznym. I nic mnie to nie obchodzi, ze w wielu krajach (np. WB) rzady tez probuja sciagac ten haracz. To jest dranstwo i z nim bede walczyc.

Nie płaćcie abonamentu mądrale tak jak chciał Tusk, wtedy TVP upadnie i Niemiec kupi. Wtedy będzie Polak mądry po szkodzie!!! Skąpstwo nie popłaca!

Nie, nie Droga Pani! Niemiec nic nie kupi (nie sprzedamy mu), on tylko zaplaci (powinien) odpowiednie pieniadze do kasy panstwowej za to, ze mu sie pozwala klamac, sabotowac polska polityke i zarabiac pieniadze w polskiej przestrzeni medialnej, liczacej 38 milionow ludzi, w samym srodku najbardziej strategicznego z punktu widzenia geopolitycznego obszaru Europy. A to wystarczy na sfinansowanie mediow publicznych i jeszcze troche zostanie. Tak przynajmniej byc powinno.

Telewizja publiczna była, jest i będzie tubą władzy. Jeśli władza chce żeby ludzie tą telewizję oglądali, to powinna ją uczynić maksymalnie atrakcjną metodami komercyjnymi a nie bezczelnie próbować obciążać ludzi kosztami jej funkcjonowania! Jest XXI wiek i telewizja nie jest już żadnym luksusem! Nie jest już także wiodącym medium (o ile rządzący zechcą to wreszcie łaskawie zauważyć!) i nikt nie będzie płacił za byle gówno z elementami masowej manipulacji! Telewizje komercyjne żyją z reklam i jakoś funkcjonują. Telewizja Polska ma kilkanaście kanałów, na których także sprzedaje czas relamowy a żebrze! Ponieważ był rzekomo czas, że znacznie więcej rodaków płaciło abonament a program telewizyjny i tak był xujowy (masa debilnych produkcji serialowych, brak nowości filmowych, zero własnych- atrakcyjnych formatów rozrywkowych, popularno-naukowych itd.), to nie wierzę że sytuacja ulegnie zmianie po nagłym powrocie do płacenia abonamentu, choćby cały naród zaczął to robić. Ludzie! nie bądźcie naiwniakami i nie dawajcie się nabierać na androny jak np. te powyżej! :))

Następny mądrala, metody komercyjne to przerywanie filmów, programów reklamami, żeby zobaczyć film trwający godzinę, będziesz siedzieć przed telewizorem 2 godziny. Powtarzam skąpstwo nie popłaca.

Rzecz nie w kwocie a w fakcie płacenia. Po pierwsze za mizerne treści a po drugie za przekaz, który w mniemaniu takich Sellinów (i nie tylko PISowskich- żeby nie było!) musi trafić pod twój 'sufit'. Ciekawe czy jak idziesz po ziemniaki, to kupujesz pastewne (bo tylko takie są) i stare, pomarszczone z kłączami (bo na inne nie stać właściciela twojego warzywniaka)? Powtarzam: jest medium za które owszem, płacisz ale otrzymujesz milionkroć więcej niż z telewizji. Sam wybierasz co chcesz oglądać i dokładnie to dostajesz. No chyba, że jesteś owieczką co to musi mieć podane przez pana żywiciela. W takim wypadku płać grzecznie i chłoń te mądrości :)

Jak film się już oglądało już 6 razy to i reklamy nie straszne.
Ogólnie w TVP brakuje kanału sportowego dostępnego FTA , TVP Kultura można połączyć z TVP Historia i w to miejsce utworzyć kanał naukowo techniczny, nowinki, wynalazki , astronomia itp.
TV jaką znamy, jednak powoli przejdzie do lamusa, wybór treści jaki już oferuje internet jest nie do ogarnięcia i można sobie, dobrać interesujące zagadnienia wg gustu i zapotrzebowania. Więc ten abonamentowy haracz przeniosą na posiadanie łącza internetowego, bo "wadza" może wszystko, ale aby wszystko mogła, wyborcy muszą napełniać koryto.

Tej ustawy mogą nie wytrzymać nawet najwięksi zwolennicy obecnie rządzących i przestać ich popierać w kolejnych wyborach.
No bo co np. będzie, jeśli jeden ze współmałżonków od dawna był w rejestrze opłacających abonament a telewizja płatna (cyfrowy Polsat, NC+, UPC itp.) jest zakupiona na drugiego współmałżonka? Teraz będą musieli płacić podwójnie abonament RTV???????

Taka decyzja to policzek dla wszystkich "frajerów",którzy uczciwie płacili abonament!.Czyli jak zwykle uczciwi dostaną po d..ie??.

MISTER MINISTER,POKAZ MI KRAJ DEMOKRATYCZNY W KTORYM PLACI SIE ABONAMENT ZA RADIO.FARSA.KIEDY TA DEMOKRACJA WKROCZY DO POLSKI.

Panie Ministrze,
A co z takimi idiotami i jeleniami jak ja, którzy cały czas uiszczali należne opaty RTV?
Śledzę dokładnie wszystkie wypowiedzi- i ani słowa na ten temat!
Jakaś symboliczna satysfakcja w postaci drobnej ulgi dla takich naiwniaków na pewno nie zrujnowałaby budżetu. Bo takich cymbałów na pewno wielu nie znajdziesz.

Dla mnie zatem sprawa jest oczywista:
Płaciłeś boś był głupi - trzeba było słuchać ówczesnego premiera. A że z głupoty nie można się tak łatwo wyleczyć - toś głupi jak but nadal!

Pozdrawiam serdecznie PT Twórców obecnej ustawy!

TO byłaby KPINA z ludzi uczciwie płacących -Żadnej abolicji ,inaczej PIS przegra , bo ludzie płacący nie będą utrzymywać złodziei

Będę płacił, jak poznikają takie mordy jak gęba Grabca i jemu podobne.Oni powinni występować tylko w TVN.

Płaćcie!Płaćcie!Płaćcie!Producenci i komedianci serialowi musza z czegoś żyć!

A co będzie jeżeli państwo uzyska informację od operatorów kablówek o niepłacacych a potem TK uzna że ustawa jest niezgodna z konstytucją ? Można cofnąć wiedzę ? Prezydent Duda dla pewności powinien przed podpisaniem ustawy skierować ją do TK

Co z osobami które nie mają zarejstrowanych odbiorników ale mają umowy z telewizjami płatnymi?

Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | www.gazetapolska.pl | www.panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl