niezalezna.pl - strefa wolnego słowa
27 lipca 2017

Sejm przyjął ustawę o zwalczaniu dopingu w sporcie

Dodano: 21.04.2017 [19:45]
Sejm przyjął ustawę o zwalczaniu dopingu w sporcie - niezalezna.pl
foto: pl.wikipedia.org
Przyjęta przez sejm ustawa o zwalczaniu dopingu w sporcie zakłada powstanie Polskiej Agencji Antydopingowej (POLADA). Nowe rozwiązania prawne przewidują odpowiedzialność karną.

Ustawa przewiduje, że osoba, której zostanie udowodnione podanie małoletniemu zabronionej substancji, podlegać będzie grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Tak samo odpowiadać może ten, kto podawał zabroniony środek zawodnikowi bez jego wiedzy lub wprowadził go na polski rynek. Karze podlegać będzie także osoba, której zostanie udowodnione prowadzenie obrotu zabronionymi substancjami.

Powstanie Polska Agencja Antydopingowa, podmiot wyspecjalizowany w zwalczaniu dopingu. Zgodnie z zapisami ustawy agencja jest uprawniona do ustanawiania i realizacji reguł dyscyplinarnych dotyczących dopingu w sporcie. Ustawa reguluje przepisy dotyczące współpracy i wymiany informacji między POLADA a Policją, Służbą Celną, Strażą Graniczną, Żandarmerią Wojskową oraz prokuraturą oraz – w zakresie, w jakim doping stanowi zagadnienie zdrowia publicznego – z ministrem zdrowia.

Agencja będzie miała możliwość prowadzenia szerokich kontroli antydopingowych w czasie zawodów oraz w okresie poza nimi. Przeprowadzać je będą licencjonowani kontrolerzy, którzy podczas pełnienia obowiązków służbowych będą korzystali z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Przy agencji będzie działał Panel Dyscyplinarny orzekający o odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie. Panel będzie orzekał w pierwszej i drugiej instancji.

POLADA będzie mogła we współpracy z innymi służbami prowadzić własne dochodzenia w sprawach dopingowych. W tym celu w Agencji będzie utworzony pion śledczy.

Ustawa przewiduje nawiązanie współpracy Agencji z ministrem zdrowia. Celem będzie m.in. akcja informacyjna skierowana do społeczeństwa o możliwym ryzyku występowania w suplementach diety nielegalnych substancji zabronionych.
Autor: Źródło:
DZIAŁ:
Opinie użytkowników
Regulamin Forum:
Na forum niezalezna.pl publikujemy opinie użytkowników naszego portalu. Wszystkie posty podlegają moderacji. Bezwzględnie usuwane będą wpisy zawierające groźby karalne i wszelkie prowokacje godzące w Niezależną. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną do 1500 znaków długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link. Wszelkie zastrzeżenia natury regulaminowej prosimy zgłaszać na: pocztę strażnika forum

Moze redaktorzy wyjasnia dlaczego na Niezaleznej taka selekcja informacji? Nic na temat drugiego czytania Ustawy dt GMO (21 Kwietnia 2017). Kolejny knot prawny przeciw Polakom!!! Czy Narod ma cos do powiedzenia ?? Wyglada ze NIC od 1989 !
A tak na prawde po co nam TO..jaki pożytek ? Napewno nie POLSKI !

Oto fragment zmian do Ustawy proponowany w odniesieniu do GMO wprowadzany przez poselskich "manipulantow"
Art. 1. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach
genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2015 r. poz. 806) wprowadza się następujące zmiany:
......
5) po art. 49 dodaje się art. 49a--49d w brzmieniu:
"Art. 49a. 1. Ustanawia się terytorium Rzeczypospolitej Polskiej strefą wolną od GMO, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Uprawę GMQ prowadzi się wyłącznie w strefie wskazanej do jej prowadzenia na
określonym obszarze położonym na terenie gminy, zwanej dalej "strefą wskazaną do
prowadzenia upraw GMO".
To jest jeden z przykladow skandalicznego relatywizmu Polskiego Prawodastwa, knotow prawnych zaklepywanych przez poselska ignorantia wbrew Konstytucji i interesom Suwerena tj. Narodu Polskiego.!!! Wyglada na to ze CETA juz kreci Rzadem Polskim jak chce !
Show less

Kto za to zapłaci? Kolejne urzędasy do wykarmienia z naszych pieniędzy. Proponuje stworzyć agencje do zwalczania dziurawych skarpetek.

Wprowadzic zakaz uzywania dopingu w polityce.

Skonczy sie czytanie dziel Lenina, Marxa i Engelsa!

Jaki doping uzywa Michal Szczerba?

https://www.youtube.com/watch?...

Wprowadzic zakaz uzywania dopingu w polityce.

Skonczy sie czytanie dziel Lenina, Marxa i Engelsa!

Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | www.gazetapolska.pl | www.panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl