niezalezna.pl - strefa wolnego słowa
27 lipca 2017

Konkurs na Pomnik SmoleńskiKonkurs na Pomnik Smoleński
 
Koncepcja Miejsca Upamiętnienia Ofiar Tragedii Katastrofy Smoleńskiej z dnia 10 kwietnia 2010 roku jest tematem konkursu  zorganizowanego przez Dyrektora Generalnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, pod Honorowym Patronatem Wojewody Opolskiego. Fundatorem nagród dla finalistów jest Fundacja Niezależne Media.

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszej idei urbanistyczno-architektonicznej  obejmującej rozwiązania funkcjonalno-architektoniczne otoczenia budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, a przy tym spełniającej charakter godnego miejsca pamięci. Kryteria oceny projektów obejmują m.in. nawiązanie do walorów historycznych i edukacyjnych, jakość rozwiązań urbanistycznych i oryginalność idei projektowej.

Projekt powinien uwzględniać wykorzystanie wszystkich dostępnych technik, w tym multimedialnych, teleinformatycznych, świetlnych i innych idei tworzących spójną koncepcję zagospodarowania i dostępności miejsca.

Koncepcję należy opracować zgodnie z Regulaminem Konkursu i złożyć do dnia 27 marca 2017 roku na adres Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10 kwietnia 2017 roku. Na laureatów czekają nagrody pieniężne, a informacje o autorze zwycięskiego projektu będą umieszczone w obrębie zagospodarowanego terenu.

Na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego (www.opole.uw.gov.pl), po kliknięciu w specjalne logo na kształt szachownicy lotniczej z prezydenckiego samolotu, znajdują się wszelkie szczegółowe informacje, dotyczące uczestnictwa w Konkursie tj. regulamin Konkursu wraz ze wszystkimi załącznikami.

Zachęcamy do udziału!
Patronat nad wydarzeniem objęła Niezależna.pl
Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | www.gazetapolska.pl | www.panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl