niezalezna.pl - strefa wolnego słowa
24 lipca 2017

Powstała Stocznia WojennaW celu realizacji zadań związanych z przemysłem stoczniowym Polska Grupa Zbrojeniowa w styczniu br. powołała spółkę celową PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o., która jako jedyny podmiot złożyła ofertę w przetargu otwartym, dotyczącym sprzedaży majątku Marynarki Stoczni Wojennej SA w upadłości likwidacyjnej. 2 lutego br. oferta została przyjęta przez syndyka masy upadłości. To początek procesu organizacyjno-prawnego, który w ciągu najbliższych miesięcy powinien doprowadzić do włączenia przedsiębiorstwa Stoczni Marynarki Wojennej w strukturę Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
 

W momencie gdy procedura zostanie zakończona pomyślnie, nastąpi koniec trwającego od wielu lat okresu pozostawania tego strategicznego przedsiębiorstwa w upadłości likwidacyjnej.
Przejęcie majątku Stoczni Marynarki Wojennej to element szerszego planu Polskiej Grupy Zbrojeniowej, dotyczącego konsolidacji sektora stoczniowego. Zarząd PGZ dąży do uzyskania efektów synergii, wynikających z kooperacji pomiędzy spółkami stoczniowymi skonsolidowanymi w Grupie.

Wykorzystać potencjał
Zabezpieczenie podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa, w tym Marynarki Wojennej RP, to jedno z podstawowych zadań Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Pierwszym zadaniem Stoczni Marynarki Wojennej po jej włączeniu w strukturę Grupy PGZ będzie dokończenie budowy okrętu patrolowego ORP „Ślązak”. Potencjał przedsiębiorstwa uratowanego od upadłości zostanie także wykorzystany przez PGZ do realizacji projektów morskich w ramach Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP. Oznacza to liczne korzyści. Zarówno gospodarcze – pieniądze wydatkowane przez MON na budowę nowych okrętów dla Marynarki Wojennej RP zostaną w polskich spółkach – jak i społeczne – odbudowa potencjału stoczniowego przyczyni nie tylko do utrzymania obecnego stanu zatrudnienia, ale także do zatrudnienia nowych pracowników.
 
PGZ buduje markę światową
Połączenie potencjału stoczniowego, którymi dysponują spółki należące do PGZ, spowoduje, że wkrótce w Polsce powstanie największa grupa stoczniowa na Bałtyku. Jednak nawet skonsolidowany przemysł stoczniowy nie będzie w stanie zrealizować samodzielnie wszystkich projektów dla polskiej floty. Dlatego Polska Grupa Zbrojeniowa – która jest podstawowym partnerem Ministerstwa Obrony Narodowej w procesie modernizacji technicznej wojska – konsekwentnie buduje sieć międzynarodowych partnerstw strategicznych, przy czym znaczna część negocjacji z partnerami zagranicznymi dotyczy właśnie domeny morskiej.
W październiku ub.r. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała porozumienie o współpracy ze szwedzkim koncernem SAAB. Dotyczy ono wspólnej budowy nowych okrętów dla polskiej Marynarki Wojennej zarówno podwodnych, jak i nawodnych. Co więcej, porozumienie podpisane z SAAB przewiduje także możliwość współpracy przy realizacji projektów dla Sił Powietrznych i Wojsk Lądowych.

Nowe porozumienie
Z kolei w styczniu br. Polska Grupa Zbrojeniowa podpisała porozumienie o współpracy z francuską spółką DCNS, która specjalizuje się w budowie nowoczesnych okrętów podwodnych. Dotyczy ono również pozyskania nowych okrętów obrony wybrzeża w ramach programu „Miecznik” oraz nowych okrętów patrolowych z funkcją zwalczania min w ramach programu „Czapla”. Dokument zakłada włączenie polskich spółek przemysłu stoczniowego, skonsolidowanych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, w produkcję jednostek dla Marynarki Wojennej RP. Pod uwagę brane są przede wszystkich Stocznia Remontowa „Nauta” oraz Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej w Gdyni.
Podpisane porozumienia z partnerami zagranicznymi zakładają szeroki udział polskiego przemysłu w produkcji nowych okrętów dla polskiej floty wojennej. Dotyczą one także transferu technologii do polskich zakładów, przed którymi dzięki temu otwiera się perspektywa dokonania skoku technologicznego. Dzięki wykorzystaniu tej szansy, w relatywnie krótki czasie możliwe będzie rozpoczęcie produkcji okrętów przeznaczonych także na eksport do państw sojuszniczych.


 
Artykuł przygotowany przez redakcję we współpracy z Polską Grupą Zbrojeniową SA.
Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | www.gazetapolska.pl | www.panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl