niezalezna.pl - strefa wolnego słowa
24 lipca 2017

XVII Konferencja Izby Domów Maklerskich„Rynek kapitałowy dla budowania dobrobytu Polaków”

10-12 marca 2017 r., Bukowina Tatrzańska

W dniach 10-12 marca 2017 roku w Bukowinie Tatrzańskiej odbędzie się XVII Konferencja Izby Domów Maklerskich, „Rynek kapitałowy dla budowania dobrobytu Polaków”, jedna z najważniejszych konferencji rynku kapitałowego. Uczestnicy konferencji będą dyskutować na temat koniecznych zmian na rynku kapitałowym, jego roli w realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, tak aby rynek kapitałowy służył rozwojowi gospodarczemu kraju i budowaniu zamożności wszystkich obywateli. Gośćmi specjalnymi konferencji będą: Mateusz Morawiecki – Wicepremier, Minister Rozwoju i Finansów, Marek Chrzanowski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Witold Słowik – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju. Wydarzenie zostało objęte Patronatem Honorowym Komisji Nadzoru Finansowego.
 
– Im silniejszy polski rynek kapitałowy, tym skuteczniej będzie mógł służyć rozwojowi gospodarczemu kraju i budowaniu zamożności wszystkich obywateli. Silny krajowy rynek kapitałowy powinien być więc jednym z priorytetów polityki gospodarczej państwa, ponieważ wspiera budowę i rozwój innowacyjnej gospodarki o charakterze nieperyferyjnym, z siedzibami firm, z centrami kompetencji i zarządzania w kraju – mówi Waldemar Markiewicz, Prezes Izby Domów Maklerskich.
 
Konferencja IDM – największe wydarzenie w branży papierów wartościowych
 
XVII Konferencja Izby Domów Maklerskich w Bukowinie Tatrzańskiej będzie gościć znamienite grono przedstawicieli rządu, regulatora i instytucji rynku kapitałowego, tj. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, Domów Maklerskich, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz spółek notowanych na GPW.
 
W trakcie trzech dni konferencji odbędzie się osiem dyskusji panelowych: „Rynek Kapitałowy dla realizacji Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”, „Kapitał dla rozwoju – wspieranie krajowych źródeł kapitału w nowym modelu rozwoju gospodarczego”, „Uwarunkowania rozwoju firm inwestycyjnych w Polsce – czy polska gospodarka wymaga silnych krajowych domów maklerskich?”, „Wyzwania i zagrożenia dla uczestników polskiego rynku kapitałowego w dobie usuwania przez regulacje UE barier dostępu do rynków lokalnych”, „Instrumenty dłużne jako źródło finansowania dla przedsiębiorstw”, „Wpływ MIFiD II na instytucje finansowe w Polsce”, „Czy Polski rynek instrumentów CFD jest bezpieczny w perspektywie jego uczestników i czy wymaga kolejnych regulacji?”, „Przyszłość IPOs na GPW w kontekście zmieniających się trendów na rynkach kapitałowych”. Wszystkie wyciągnięte podczas nich wnioski będę podstawą postulatów, które przekażemy administracji rządowej i nadzorcy.
 
BADANIE RELACJI INWESTORSKICG W SPÓŁKACH Z WIG30
 
10 marca br., podczas uroczystej gali w hotelu BUKOVINA w Bukowinie Tatrzańskiej, zostaną przyznane nagrody za najlepszy IR w 2016 r. spółkom publicznym wyróżnionym we wspólnej akcji Izby Domów Maklerskich i Gazety Giełdy Parkiet. Inicjatywa ta ma na celu podnoszenie standardów relacji inwestorskich spółek notowanych na GPW w Warszawie.
 
– Poprzez podnoszenie jakości komunikacji w spółkach publicznych notowanych na giełdzie, wspieramy rozwój rynku kapitałowego w Polsce. Wysoki poziom polityki informacyjnej zachęca inwestorów do lokowania środków w akcje, ułatwia spółkom pozyskiwanie kapitału, wspiera wzrost aktywności inwestorów i zwiększa płynność obrotu – podkreśla Prezes Markiewicz.
 
IV MISTRZOSTWA POLSKI RYNKU KAPITAŁOWEGO W SLALOMIE GIGANCIE
 
11 marca br., o godzinie 10.00, na Stacji Narciarskiej w Jurgowie, rozpoczną się IV Mistrzostwa Polski Rynku Kapitałowego w Slalomie Gigancie. W zawodach mogą wziąć udział pracownicy instytucji rynku kapitałowego oraz uczestnicy konferencji. Mistrzostwa zostaną przeprowadzone według regulaminu Polskiego Związku Narciarskiego PZN.
 
Wszystkich gości konferencji, którzy nie zgłosili jeszcze chęci udziału w mistrzostwach, zachęcamy do przesłanie zgłoszenia do startu w wybranej kategorii zawodów na adres: konferencja@idm.com.pl.
 
Na uczestników wydarzenia czekają atrakcyjne nagrody! 
Patronat nad wydarzeniem objęła „Gazeta Polska Codziennie”, „Gazeta Polska" i Niezależna.pl
Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | www.gazetapolska.pl | www.panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl