niezalezna.pl - strefa wolnego słowa
27 czerwca 2017

​Złoty interes byłego radnego PO. Przedsiębiorcy o działaczu: Oszukał nas!

Dodano: 25.07.2013 [13:20]
​Złoty interes byłego radnego PO. Przedsiębiorcy o działaczu: Oszukał nas! - niezalezna.pl
foto: Małgorzata Armo/Gazeta Polska
Firma Filipa Flisowskiego (28 l.), byłego radnego PO i asystenta senatora Marka Rockiego, zarobiła w kilka lat ponad dwa miliony złotych, obiecując pomoc w załatwieniu dotacji unijnych. Z ustaleń „GPC” wynika, że niemal wszyscy przedsiębiorcy, którzy zapłacili Flisowskiemu, nie otrzymali pieniędzy z UE.
 
Która z firm zwracających się do Flisowskiego o pomoc otrzymała taką dotację, nie wiadomo. Sam Flisowski nie był w stanie podać ani jednego przykładu. „Dzień dobry, dzwonię do Pana, aby w ramach projektu Generalnej Izby Doradztwa Europejskiego pomóc w uzyskaniu dotacji unijnej. Mamy 85 proc. skuteczności”. Takie telefony z firmy Filipa Flisowskiego dostały tysiące przedsiębiorców w całej Polsce. Po tej kuszącej ofercie konsultant umawiał klienta z kurierem, który przyjeżdżał z papierami do wypełnienia i pobierał opłatę w wys. 246 zł. Na tym kontakt z firmą się kończył. Jak ustaliła „Codzienna”, w ciągu trzech lat ok. 10 tys. przedsiębiorców straciło na usługach firmy ponad dwa mln złotych.

- Nasza działalność, choć oczywiście niedoskonała, służy przede wszystkim przedsiębiorcom w nakierowaniu ich na możliwość pozyskania środków unijnych - tłumaczy w rozmowie z nami Filip Flisowski. Klienci słyszą wprawdzie w rozmowie z przedstawicielem firmy o „85-procentowej skuteczności”, Flisowski pytany jednak o liczbę klientów, którym przygotowano wniosek o dotację, przyznaje że było ich zaledwie „kilka procent”, ale nazw konkretnych firm nie podaje.

„Codzienna” dotarła do kilkunastu przedsiębiorców, którzy dali się nabrać na ofertę wciąż działającej firmy Modern Financial Systems. - Obiecywano mi załatwienie dotacji na każdy cel, mówiąc, że tylko kioskarz nie jest w stanie jej uzyskać - mówi jeden z przedsiębiorców, pragnący zachować anonimowość. Klienci w przytłaczającej większości ze względu na stosunkowo niską wysokość opłaty nie wnosili sprawy do sądu. Z dziesięciu tysięcy tylko trzech zdecydowało się na taki krok.

Obecnie, aby uznać kradzież za przestępstwo, musi ona dotyczyć minimum 250 zł, kradzież niższej kwoty traktowana jest jedynie jako wykroczenie. Filip Flisowski już w liceum związał się z Platformą Obywatelską - jako członek Stowarzyszenia Młodzi Demokraci. W latach 2006-2010 pełnił funkcję mokotowskiego radnego PO, później pracował na stanowisku podinspektora w stołecznym urzędzie miasta. Dziś były radny odcina się od PO. - Nie mam z tą partią nic wspólnego - podkreśla Flisowski. Jednak jak wynika z naszych informacji, przynajmniej do czerwca 2012 r. pełnił funkcję asystenta senatora PO Marka Rockiego. Jego firma wciąż działa…
 
 
Opinie użytkowników
Regulamin Forum:
Na forum niezalezna.pl publikujemy opinie użytkowników naszego portalu. Wszystkie posty podlegają moderacji. Bezwzględnie usuwane będą wpisy zawierające groźby karalne i wszelkie prowokacje godzące w Niezależną. Nie publikujemy wpisów wulgarnych, zwalczamy trollowanie. Nie tolerujemy spamu i postów pisanych wyłącznie Caps – Lockami. Ze względu na ograniczoną do 1500 znaków długość komentarzy zastrzegamy sobie prawo do usuwania obszernych artykułów wklejanych w postach w sytuacji, kiedy można wykorzystać link. Wszelkie zastrzeżenia natury regulaminowej prosimy zgłaszać na: pocztę strażnika forum

Dziękuję autorowi artykułu za ostrzeżenie. Niestety jak to w Polsce oszuści i złodzieje mają się dobrze i firma nadal działa i oszukuje ludzi. Przygotowanie wniosku nie kosztuje 250 PLN, ludzie nie dajcie się ogłupiać.

Teraz będą realizowane projekty w ramach pierwszej osi priorytetowej programu operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC – red.) – informuje agencję Newseria Biznes Maciej Koziara, prezes zarządu firmy Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe. – Dzięki niemu mają powstać przede wszystkim sieci dostępowe, a nie tzw. hurtownie, do których przyłączają się operatorzy dostarczający internet użytkownikom końcowym.

Komisja Europejska (niem. Europäische Kommission, fr. Commission européenne, ang. European Commission) – organ wykonawczy Unii Europejskiej, odpowiedzialny za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzający jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Comission Regulation). Jej główną siedzibą jest Bruksela.

Funkcjonowanie komisji jest wzorowane na rządzie gabinetowym[potrzebne źródło], a 28 komisarzy odpowiada randze ministra w rządach poszczególnych państw. Na każde państwo członkowskie Unii Europejskiej przypada jeden komisarz, choć w założeniu mają oni reprezentować interesy całej Unii, a nie państw, z których pochodzą. Jeden z grona komisarzy jest wybierany przez Parlament Europejski na przewodniczącego Komisji (obecnym przewodniczącym jest Jean-Claude Juncker, który pełni tę funkcję od 1 listopada 2014).

W potocznym rozumieniu termin „Komisja Europejska” może także oznaczać całą administrację podległą 28 komisarzom. Obecnie pracuje w niej około 25 tys. urzędników.

Komisja Europejska jest odpowiedzialna tylko przed Parlamentem Europejskim, a w historii nie było przypadku jej odwołania, mimo bliskości wskutek zainicjowanego przez parlament w 1999 śledztwa w sprawie korupcji, nepotyzmu i niegospodarności Komisji[

Dzwoniła do mnie Pani Marta K.....(Morus). Nie wiem czy to prawdziwe dane czy też nie, akurat miałem do czynienia z dotacjami i wiem, że od tak z kosmosu nikt nikomu pieniędzy.Szybkie google i moje obawy się potwierdziły. Ja to osobiście zgłoszę na policję, ciekawe co oni na to. Wyłudzenie ale bardzo sprytne bo 248 zł... jeśli ktoś to może nagłośnić to bardzo dobrze, gość powinien za to odpowiedzieć. Pani Marta z resztą też.

Pamiętam, że ktoś z Was pytał też o Parlament Europejski. Nie wiem w prawdzie jak można pomylić PE z Komisją Europejską albo, co gorsza, Radą Europy, ale w sumie lepiej zapytać niż pozostać w niewiedzy.

Parlament jest przede wszystkim organem prawodawczym, który wspólnie z Radą stanowi akty prawne w toku różnych procedur legislacyjnych. Do funkcji prawodawczej Parlamentu należy też współudział w uchwalaniu budżetu oraz udzielanie Komisji absolutorium z jego wykonania. Parlament Europejski w przeciwieństwie do parlamentów krajowych nie posiada prawa inicjatywy ustawodawczej – na uprawnioną do inicjatyw Komisję może jedynie wpływać podejmowaniem niewiążących ją wezwań do działania.

Parlament Europejski może też kontrolować inne instytucje oraz posiada, do pewnego stopnia, uprawnienia kreacyjne (wyboru składu innych organów Unii):

1. zatwierdza Komisję i jej przewodniczącego;
2. ma prawo uchwalenia wotum nieufności wobec Komisji (większością 2/3 głosów);
3. ma prawo zadawania pytań komisarzom;
4. ma zwyczajową możliwość zadawania pytań Radzie;
5. Komisja jest zobowiązana do składania PE sprawozdań z działalności Unii;
6. Przewodniczący Rady Europejskiej składa Parlamentowi sprawozdania z posiedzeń Rady Europejskiej;
7. PE ma prawo do ustanawiania komisji śledczych na wniosek ¼ swoich członków;
8. powołuje Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Parlament dysponuje także szerokimi (lecz niewiążącymi innych instytucji) uprawnieniami opiniodawczymi. Konsultowanie Parlamentu jest obowiązkowe w przypadku niektórych procedur. Parlament ma też prawo niewezwany wydać opinię w dowolnej, wybranej przez siebie sprawie.

Nie dajcie sie nabrac! To oszusci! Nie dostaniecie ani dotacji ani zwrotu pieniedzy! Wszystkie przypadki zglaszac do prokuratury ze wzgledu na miejsce zamieszkania oraz do prokuratury generalnej w warszawie

Na Facebook'u powstała grupa zrzeszająca klientów oszukanych przez Generalną Izbę Doradctwa Europejskiego - jeżeli zbierzemy wystarczająco dużo osób, będziemy mieć możliwość chociażby złożyć pozew grupowy:
https://www.facebook.com/group...

to złodziej, właśnie zadzwoniła do mnie Pani z tej agencji. poszukałem w internecie i natknąłem się na ten artykuł. Jak podałem nazwisko właśiciela i złe opinie, pani wyłączyła się

zaraz zaraz, Bez względu na to ile podmiotów zaangażowanych jest w realizację projektu partnerskiego, z formalnego punktu widzenia beneficjentem dofinansowania może być tylko jeden z nich – lider partnerstwa. To on składa wniosek o dofinansowanie i podpisuje umowę o dofinansowanie. Jednocześnie ponosi on pełną odpowiedzialność jest za przebieg całego przedsięwzięcia. Musi on zadbać o prawidłowe wykonanie czynności projektowych zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowym, czasowym i finansowym, a więc pełnić kontrolę nad właściwym wykonaniem zadań przez poszczególnych partnerów. Na barkach lidera partnerstwa spoczywa też zarządzanie budżetem całego przedsięwzięcia, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji projektowej oraz sporządzanie raportów z bieżącego postępu w projekcie.

Idea projektów realizowanych w partnerstwie pojawiła się i została upowszechniona wraz z dofinansowaniami ze środków Unii Europejskiej. Jest to całkiem nowa forma współpracy pomiędzy podmiotami, które angażują wspólnie swoje zasoby w realizację konkretnych przedsięwzięć organizacyjnych w projekcie.
Realizacja projektu partnerskiego przez kilka podmiotów zapewnia kompleksowe i nowoczesne podejście do realizacji zamierzonych zadań, dzięki dopełniającym się obszarom
w jakich specjalizują się partnerzy. Współpraca oparta na doświadczeniu i zaangażowaniu członków partnerstwa przyczynia się w konsekwencji do osiągnięcia sukcesu projektu oraz przynosi wymierne korzyści w postaci oczekiwanych rezultatów przedsięwzięcia. Decyzja o realizacji projektu w określonym składzie partnerstwa musi być w pełni uzasadniona z punktu widzenia potrzeb programu i charakteru proponowanego wsparcia. Należy pamiętać, że dobranie członków partnerstwa musi być dobrze przemyślane ze względu na to, aby mogli oni wspólnie opracować skuteczną strategię działania. Tylko przy zachowaniu odpowiednich założeń, powodzenie projektu jest możliwe.
Partnerstwo jest niezwykle ważną formą współpracy przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, gdyż daje możliwość kompleksowego

Czym jest Unia Europejska?
Wielość organizacji międzynarodowych i ich instytucji sprawia, że często są one mylone między sobą. Najczęściej w mediach słyszymy o Unii Europejskiej, niewiel osób jednak zdaje sobie sprawę z faktu, że UE powstała dopiero pod koniec 1993 roku...

"In varietate concordia"- zjednoczeni w różnorodności, to dewiza Unii europejskiej

Oszukują!
Dzwoniła do mnie Pani przedstawiając się jako Polska Agencja Wsparcia Biznesu przez cały zeszły tydzień, w piątek podjęłam decyzję o współpracy, ale pod warunkiem, że wyślą mi na maila umowę ,którą mamy podpisać. Oczywiście Pani się zgodziła i powiedziała, że zaraz wyślę bez problemu.Od razu też umówiła mi kuriera z dokumentami na poniedziałek. Powiedziałam, że oczywiście jak wyśle mi to na maila to odbiorę w poniedziałek dokumenty.
Cały weekend minął w poniedziałek z rana coś mnie tknęło, że może jeszcze poszukam coś na ich temat i udało mi się znaleźć ten artykuł dzięki bogu!
O godz.8.30 dzwoniła do mnie z innego nr jakaś pani przedstawiając , że dzwoni z dofinansowań europejskich i przypomina , żeby czekać na kuriera bo dzisiaj będzie, po zapytaniu gdzie mój mail z umową oczywiście zdzwiona że go nie otrzymałam stwierdziła że dział handlowy zaraz wyśle.O godz. 11.00 zadzwoniła ta pani z piatku i znowu zdziwiona, że nie otrzymałam poczty zaczeła to tłumaczyć błędem poczty, prosiła żebym mimo wszystko odebrała przesyłkę bo przecież umowa będzie w środku a ona do końca dnia jeszcze będzie dzwonić w sprawie maila i próbować wysłać.( oczywiście na moją skrzynkę firmą ciągle przychodziły różne maile więc dziwne,że tylko od nich mail nie dochodził). Więcej telefonów tego dnia nie miałam, kurier był nie odebrałam przesyłki. Dzisiaj znowu dzwoniła Pani uśmiechnieta jak tam dokumety, powiedziałam jej że zgodnie z umową nie otrzymałam maila także nie odebrałam przesyłki, bardzo nie miłym tonem Pani powiedziała "AHA , TO DOWIDZENIA BĘDĘ SIĘ KONTAKTOWAĆ".
NAJLEPSZE W TYM WSZYSTKIM JEST ICH FORUM NA KTORYM SĄ SAME DOBRE INFORMACJE A W WĄTKACH O INNYCH FIRMACH JEST TYLKO PYTANIE O DANĄ FIRMĘ A W ODPOWIEDZIACH NIKT NIC O TYCH FIRMACH NIE WIE ALE OCZYWIŚCIE POLECA PAWB. FAJNIE ZROBIĆ SOBIE SAMEMU FORUM O SAMYM SOBIE.. NIE DAJCIE SIĘ NABRAĆ!!

Pytałeś też o Radę Europejską. Wbrew pozorom nie jest to to samo ciało ani organizacja co opisana już wcześniej przeze mnie Rada Europy.

Rada Europejska składa się z głów państw lub szefów rządów państw członkowskich (większość państw jest aktualnie reprezentowana przez premierów, z wyjątkiem Cypru, Francji, Litwy i Rumunii, które są reprezentowane przez prezydentów[1]) oraz jej przewodniczącego (wybieranego przez Radę Europejską na 2,5-letnią kadencję) i przewodniczącego Komisji Europejskiej. W jej pracach bierze też udział wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Jeśli wymaga tego porządek obrad, członkowie Rady Europejskiej mogą podjąć decyzję, by każdemu z nich towarzyszył minister, a w przypadku przewodniczącego Komisji jeden z członków Komisji. Rada Europejska może zaprosić na swe posiedzenie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Rada Europejska zbiera się dwa razy w ciągu półrocza. Gdy wymaga tego sytuacja, przewodniczący Rady Europejskiej może podjąć decyzję o zwołaniu nadzwyczajnego posiedzenia. Rada Europejska podejmuje decyzje zazwyczaj w drodze konsensusu, jednak traktaty przewidują kilka sytuacji, kiedy podejmuje decyzje w drodze głosowania. Przewodniczący Rady Europejskiej i przewodniczący Komisji nie biorą udziału w głosowaniu. W razie głosowania każdy z członków Rady Europejskiej może otrzymać pełnomocnictwo od co najwyżej jednego pozostałego członka. Rada Europejska podejmuje większością zwykłą decyzje w sprawach proceduralnych i uchwala regulamin wewnętrzny.

DZWONILI DZIŚ DO MNIE. WYGUGLOWAŁEM W TRAKCIE ROZMOWY I JEST ZNÓW ZŁODZIEJE Z PEŁO- PANI MI ODPOWIADA ŻE TO ANONIMOWE OPINIE I KAŻDY MOŻE PISAĆ CO MU SIĘ PODOBA, A JA DO NIEJ ŻE PRZECIEŻ NIKT NIE PISZE O FIRMIE ŹLE JEŚLI DZIAŁA TAK ABY KLIENCI BYLI ZADOWOLENIU,A U NICH SAME NEGATYWY.

UWAGA NA PAWB - POlska Agencja Wsparcia Biznesu to inaczej firma Modern Financial Systems oraz Generalną Izbą Doradztwa Europejskiegoto uważajcie na te firmy niby pomagają w otrzymaniu dotacji ale niestety nie jest tak wysyłają za pobraniem dokumenty sprytnie za kwotę 248 zł poniżej 250 zł aby nie było przestępstwa. Proponowany program unijny jest nie prawdziwy. Najlepiej sprawdzić aktualne informacje o dotacjach na stronie https://www.funduszeeuropejski... strona Ministerstwa. Nie dajcie się nabrać !!!!!!!!!

Oj, temat jest dosyć prosty, ale wymaga dłuższych wyjaśnień. Generalnie są to różne organizacje, albo różne ciała tej samej organizacji. Po kolei:

Rada Europy (ang. Council of Europe, fr. Conseil de l'Europe) – międzynarodowa organizacja rządowa skupiająca prawie wszystkie państwa Europy oraz kilka państw spoza tego kontynentu. Jej głównym celem jest „osiągnięcie większej jedności między jej członkami, aby chronić i wcielać w życie ideały i zasady stanowiące ich wspólne dziedzictwo oraz aby ułatwić ich postęp ekonomiczny i społeczny” (art. 1a Statutu Rady Europy). Realizując tak określony cel organizacja ta zajmuje się przede wszystkim promocją i ochroną praw człowieka, demokracji i współpracą państw członkowskich w dziedzinie kultury.

Rada Europy powstała 5 maja 1949 roku w wyniku podpisania przez 10 państw (Belgię, Danię, Francję, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Norwegię, Szwecję, Wielką Brytanię i Włochy) Traktatu Londyńskiego. Obecnie liczy 47 członków.

Siedzibą Rady Europy jest Strasburg. Biura Rady i stowarzyszonych z nią instytucji mieszczą się w kilku budynkach, zlokalizowanych w północno-wschodniej części miasta. Największy z nich to Pałac Europy (fr. Palais de l'Europe), wzniesiony w latach 1976–1977.

Rada Europy jest często mylona z instytucjami Unii Europejskiej: Radą Europejską i Radą Unii Europejskiej, a niekiedy nawet z samą Unią Europejską.

Czy ktoś może mi wytłumaczyć tak w krótkich słowach jaka jest różnica między Radą Europy, Radą Europejską, Komisją Europejską, a Radą Unii Europejskiej. Wszystko nazywa się tak samo prawie?

Witam do mnie dzwonili jakiś czas temu. kontakt był dobry, napisali mi wniosek, który przeszedł ocenę formalną i czeka na merytoryczną. Zatem dziwią te opinie bo dotychczas wszystko było ok...

Postała strona na FB zbierająca rzetelne informacje na temat Generalnej Izby Doradctwa Europejskiego:
https://www.facebook.com/gide....

W związku z toczącą się właśnie kampania prezydencką, w Polsce na nowo odżyła debata dotycząca wstąpienia do strefy Euro. Jej zwolennicy wskazują na bezpieczeństwo i stabilność, które bezpośrednio wiążą się z posiadaniem wspólnej waluty. Przeciwnicy podnoszą ewentualny wzrost cen, który jednak nie znajduje odzwierciedlenia w teoriach ekonomicznych. Warto w tym momencie przytoczyć garść faktów dotyczących euro.

Do strefy euro należy obecnie dziewiętnaście państw, a posługiwać się tą walutą można także w jedenastu innych państwach i terytoriach nie należących do Unii Europejskiej.

Na marginesie przypomnieć należy, że Wielka Brytania i Dania, na podstawie uzyskanej w traktacie z Maastricht klauzuli „opt-out” nie przystąpiły do strefy euro. Wspólną walutą posługują się za to Czarnogóra i Kosowo, które dokonały jednostronnej euroizacji.

Jakie warunki należy spełnić, żeby wejść do strefy euro? Przede wszystkim inflacja w danym kraju kandydackim nie może przekroczyć 1.5 punktu procentowego od średniej stopy inflacji trzech państw członkowskich, gdzie inflacja jest najniższa. Ponadto deficyt budżetowy nie może przekraczać 3 procent PKB, a dług publiczny 60 procent PKB. Nadto kurs wymiany walut z ostatnich dwóch lat musi być stabilny, a długoterminowe stopy procentowe nie mogą przekraczać o więcej niż 2 punkty procentowe średniej stóp procentowych w trzech państwach członkowskich Unii Europejskiej o najniższej inflacji.

Przyjęcie wspólnej waluty przez nasz kraj jest obowiązkiem wynikającym z podpisania w 2003 roku traktatu ateńskiego. Początkowo Polska miała być gotowa na przyjęcie euro w 2009 roku. Obecnie nie ma pewności co do terminu takiego wejścia, w szczególności z uwagi na aspekty polityczne oraz niespełnieni wszystkich kryteriów wejścia do strefy wspólnej waluty europejskiej.

W naszej ocenie wejście przez Polskę do strefy euro jest ze wszech miar korzystne. Poza stabilnością i znacznym ułatwienie w przepływie kapitałowym nasz kraj zyskiwałby jeszcze jeden niezwykle ważny atut. Ewentualny atak, na Polskę, w jakiejkolwiek formie wiązałby się z widmem destabilizacji na rynku wspólnej waluty co byłoby w oczywisty sposób niekorzystne dla gospodarki największych mocarstw europejskich. Ponadto traktat ateński przyjęty z woli narodu wyrażonej w referendum obliguje nas do przyjęcia wspólnej waluty, a jak stanowi stara rzymska maksyma „pacta sunt servanda”- umów należy dotrzymywać. Co więcej dążenie do przyjęcia wspólnej waluty jest korzystne dla gospodarki, gdyż zmusza władze do stałego obniżania deficytu i długu publicznego.

Wypada podkreślić, że już dziś płatność w euro akceptowana jest w wielu sklepach i punktach usługowych na terenie Polski.

Witam jestem trochę zdziwiona tymi opiniami bo u mnie po analizie czekamy na rozstrzygnięcie pierwszego etapu konkursu. Nie mam pojęcia jak to się skończy ale już nie wiem sama co o tym myśleć. Dotychczas byłam pełna nadziei i wszystko wyglądało bardzo dobrze. Na pewno napiszę jak moja sprawa

Witam dzisiaj tez do mnie dzwoniła Pani i wszystko ładnie pięknie opisywała juz miałem się zgodzić lecz kiedy powiedziała ze trzeba kurierowi zapłacic 248 zł spytałem czy nie można przelewem a ona na to ze potwierdzenie będzie późno i wogle jakaś ściema {w tych czasach z potwierdzeniem kłopot} powiedziałem żeby jutro zadzwoniła ale jak czytam wasze opinie to odrazy powiem co myślę o takich ludziach jej !!! dzięki za wpisy to przynajmniej wydam ta kasę na coś innego a nie baranom będę dawał zarobić.Pozdrawiam

Dziwne bo ja właśnie przelew im płaciłam i wszystko było ok.

Witam,

Krótko dodam że post, który napisałem na niezależnej.pl, zamieściłem o tej samej treści najpierw na http://pozyskajdotacje.pl/pols... , i także został usunięty. Mogę powiedzieć z czystym sumieniem, ta firma pawb.eu stworzyła sobie małe fora, żeby ludzi nakręcać, i wszystkie niewygodne posty usuwają. Użytkownik IWA74 to zwykły naganiacz. Proponuje żeby osoby pokrzywdzone dogadały się, i naciskały różne organy kontrolujące do wkroczenia do ich siedziby celem sprawdzenia nieprawidłowości. Może coś się znajdzie. Jak również większa aktywność na forach niezależnych.

Zgadza się @Jan, namierzyłem drugie takie forum: http://dotacje-europejskie.pl/

Jak tylko dodałem tam swoją opinię o GIDE i link do tego artykułu, admin zablokował mi dostęp do forum.

Niestety około rok temu konsultantka tej firmy namówiła mnie na dotację i zapłatę kaucji, niecałe 250zł. Od tamtego czasu nie dostawałem od nich żadnych informacji, napisałem po kilku miesiącach - odpisali jedynie, że z końcem roku będą coś widzieć o moich dotacjach. Rok 2015 minął, a ja nadal nie mam od nich żadnych informacji - napisałem ponownie, że chcę zrezygnować ze starania się o dotację (zapewniali, że można zrezygnować, po czym zwrócą kaujcę) - wtedy kontakt z firmą się urwał, czekam już 2 miesiące na odpowiedź na tego maila.

Czy ktoś próbował już składać pozew do sądu na tą firmę?

Witam wszystkich.

na tej stronie: http://pozyskajdotacje.pl/post...

są opinie , także nadzorowane przez tą firmę, 15.01.2016, dokonałem wpisu dwóch postów, jeden z nich usunęli(nie było przekleństw itd.), opisałem tam że jak zapytałem Panią z tej firmy o kompletną nazwę firmy, to się rozłączyła.

zatem postanowiłem zamieścić tu moją opinie.

Ta Pani/Pan Iwa74 - to z ich firmy- nakręca naiwniaków by kupowali od nich 4 kartki za 248zł.

Re: Polska Agencja Wsparcia Biznesu
Postautor: Jan » 16 sty 2016, 0:53
Droga Iwa74, nie zostałem ich klientem, ponieważ szanuję pieniadzę, i nie jestem naiwny, Amber Gold też obiecywał dużo i nie którzy otrzymali niebotyczne odsetki, jak się to wszystko skończyło to każdy wie.

Więc, po rozmowie z Panią z tej firmy pawb.eu, gdzie obiecuje cuda, zacząłem analizować wszystko i sprawdzać. Ponieważ tak jak wspomniałem wcześniej, otrzymałem pieniądze z AR i MR W 2015, i wiem o czym piszę, najpierw trzeba ponieść nakłady, a pózniej po wnikliwych kontrolach jest zwrot , nie zawsze w 100%-kwoty którą mamy zawarte w umowie.

Pani z tej firmy sprzedaję bajeczkę , że ich doradcy po otrzymaniu naszego planu, który przesyłamy do nich po opłacie 248zł na tych 4 kartkach od nich , wyszukują dofinansowanie w wysokości 85% inwestycji, pieniądze wpłacane z góry przed rozpoczęciem poniesionych kosztów- (takich programów to nawet w Brukseli nie znają.)- Pani mówi kilka razy , że trzeba się spieszyć, bo wybór jest na zasadzie konkursu- (czas to pieniądz)

Prosze --jeśli ktoś z osób pracujących w urzędzie, biurze wiarygodnym zna taki program to prosze o wpis, z jakich środków i z jakiego programu jest takowe działanie.

Dla wszystkich zainteresowanych , polecam przeczytac http://niezalezna.pl/44068-zlo... ... szukal-nas

w artykule tym jest jasno i wyraznie wszystko opisane.

Dlaczego na swojej stronie nie zamieszczają kompletnej nazwy swojej firmy?

a jest nią : modern financial systems sp. z o.o.. - , nazwę tą

można tylko odczytać w "referencjach" na ich stronie, - jest to bardzo dziwne?

Kwota którą oni pobierają też jest zastanawiająca, zmieścić się do 250zł, tak żeby nie mieć postawione aktu oskarżenia za oszustwo.

Dokonuje tych wpisów, by ostudzić emocje wszystkich marzycieli, na których ta firma zarabia sprzedając kilka kartek papieru.
Rada: "z pustego i salomon nie naleje"

Byłam zdecydowana skorzystać z usług tej firmy. Dobrze, że przezornie poczytałam komentarze. Uchroniło mnie to przed stratą 249 zł

Potwierdzam, Flisowski to zwykły, pospolity oszust. Wszystko odbywa się jak tu już opisano. Wystawia tylko fakturę pro forma, końcowej nigdy nie dostałam mimo ponagleń. Z wielką przyjemnością dołączę do zbiorowego aktu sprawiedliwości (zemsty?) i jeszcze większą radość sprawi mi "zapuszkowanie" sk...!

Witam mam pytanie czy ktoś odzyskal te 248 zł , jest wogle szansa ? czy raczej dać sobie spokój

Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | www.gazetapolska.pl | www.panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl