Znamy Liderów Elektromobilności w Polsce!

elektromobilność / GoranH; pixabay.com / Creative Commons CC0

  

Podczas szczytu klimatycznego COP24 w Katowicach, Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych i firma doradcza PwC podsumowały wyniki badania rynku e-mobility w Polsce i nagrodziły firmy najbardziej zaangażowane w rozwój zero- i niskoemisyjnego transportu.

W rankingu przyznano sześć tytułów „Lidera Elektromobilności 2018”. Nagrodzeni odebrali statuetki i dyplomy w polskim pawilonie COP24. W wydarzeniu wzięła udział Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz oraz Minister Energii Krzysztof Tchórzewski.

Polska ma ogromny potencjał w zakresie elektromobilności, ale trzeba jasno powiedzieć, że jesteśmy na początku tej drogi. Badanie „Lider Elektromobilności 2018” ma uhonorować przedsiębiorstwa, które przecierają szlaki, firmy najbardziej zaangażowane w rozwój zrównoważonego transportu, dzięki którym będzie wzrastać innowacyjność i konkurencyjność polskiej gospodarki na świecie.
- powiedział podczas wydarzenia Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.

Ranking „Lider Elektromobilności 2018” został przygotowany na podstawie badania, przeprowadzonego przez PSPA i PwC w okresie wrzesień – listopad br. To pierwsza edycja rankingu, który pokazuje stan rynku elektromobilności w Polsce oraz wskazuje podmioty najbardziej zaangażowane w jego rozwój. W badaniu udział wzięło 116 firm i instytucji.

Każda z ankiet zawierała ponad 160 pytań, m.in. o użytkowane pojazdy elektryczne, plany związane z ich zakupem, przewidywane nakłady finansowe na infrastrukturę czy aktualną ofertę produktów i usług w segmencie e-mobility. W badaniu wzięły udział firmy reprezentujące niemal cały łańcuch wartości w elektromobilności, w tym m.in. producenci pojazdów, infrastruktury ładowania, komponentów, instytucje finansowe, użytkownicy flot oraz odbiorcy technologii.
- wyjaśnił Marcin Bagiński, wicedyrektor w PwC.

Producenci pojazdów objęci badaniem, zakładają 100% dynamikę sprzedaży (r/r), zarówno w 2019, jaki i w 2020 roku. Oczekiwany wzrost sprzedaży ładowarek przez producentów infrastruktury wynosi 98% w 2019 r. i 162% w 2020 r.

Z zauważalnych trendów podkreślić także należy wpisywanie zrównoważonego transportu w misję przedsiębiorstw, tworzenie w firmach stanowisk specjalnie dedykowanych elektromobilności oraz aktywność edukacyjną i marketingową w tym obszarze
- zauważa Łukasz Witkowski, dyrektor w PSPA.

Tytuł „Lider Elektromobilności 2018” przyznano firmom:

BMW Group Polska - za systematyczne działanie na rzecz budowy rynku elektromobilności w Polsce, wyniki sprzedaży, odpowiedzialność za produkt i konsekwentną realizację wizji mobilności przyszłości.
Ekoenergetyka-Polska - za pozycję na europejskim rynku stacji ładowania wysokiej mocy, wsparcie rozwoju zeroemisyjnego transportu zbiorowego oraz promocję polskiej technologii na arenie międzynarodowej.
GARO Polska - za dominującą pozycję w zakresie sprzedaży stacji ładowania w Polsce, rozbudowę centrum produkcyjnego oraz kompleksową ofertę dostosowaną do potrzeb kreującego się rynku.
GreenWay Polska - za podejmowanie odważnych decyzji w czasie, gdy elektromobilności w Polsce dopiero się kreowała, obecną pozycję lidera w zakresie budowy i eksploatacji infrastruktury ładowania oraz ambitne plany rozwojowe.
Magenta Grupa TAURON - za kompleksowe, przemyślane oraz odpowiedzialne podejście do rozwoju elektromobilności w ramach działalności przedsiębiorstwa, w szczególności w zakresie realizacji projektów pilotażowych oraz wspierania innowacji.
Nissan Sales CEE - za systematyczne działania na rzecz budowy rynku elektromobilności w Polsce, wyniki sprzedaży, technologię przyjazną użytkownikom i konsekwentną promocję inteligentnej mobilności.

Pokonanie kolejnych barier dotyczących zasięgów, dostępności infrastruktury czy wciąż wyższych cen pojazdów elektrycznych sprawi, że elektromobilność stanie się masowa. Ten moment jest na wyciągnięcie ręki i oznacza już dzisiaj zmiany dla wielu gałęzi przemysłu, sektora usług czy nawet zmiany społeczne.
- mówił na uroczystej gali Piotr Michalczyk, partner w PwC, lider zespołu doradztwa dla branży motoryzacyjnej.

Badanie „Lider Elektromobilności 2018” objęte zostało patronatem honorowym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Ministerstwa Energii.

Wręczenie „Liderów Elektromobilności 2018” wpisuje się w polską prezydencję 24. Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP24). W dniach 2-14 grudnia 2018 r. Polska planuje skupić swój przekaz w kilku obszarach: technologia, człowiek i przyroda. W zakresie technologii, rozumianej jako rozwój przyjaznych klimatowi nowoczesnych rozwiązań, szczególny nacisk zostanie położony właśnie na elektromobilność.

Wczytuję ocenę...

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze

Źródło: niezalezna.pl, pspa.com.pl

Tagi

Wczytuję komentarze...

Walka z pedofilią - ważny dekret biskupa płockiego

/ Maciek 86 [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) or CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], from Wikimedia Commons

  

Biskup płocki Piotr Libera wydał dekret wprowadzający w diecezji zasady prewencji i postępowania w pracy duszpasterskiej z dziećmi i młodzieżą. Dokument podkreśla m.in., że szczególnym naruszeniem zasady ochrony dobra osób małoletnich są wszelkie formy ich wykorzystywania, zwłaszcza seksualnego.

Dekret zawierający "Zasady prewencji i postępowania w pracy duszpasterskiej z osobami małoletnimi w diecezji płockiej" został opublikowany w grudniowym okólniku kurii diecezjalnej. Obejmuje on jednocześnie aneks opisujący procedury interwencji "wobec uzyskania informacji o prawdopodobieństwie skrzywdzenia osoby małoletniej".

"Dobro osoby, zwłaszcza małoletniej, jest przedmiotem szczególnej troski Kościoła" – stwierdza zatwierdzony przez bpa Liberę dokument. Podkreśla, że wyrazem tej troski są zasady prewencji i postępowania w pracy duszpasterskiej z dziećmi i młodzieżą, "przeznaczone do stosowania we wszystkich parafiach, wspólnotach, dziełach i instytucjach" diecezji płockiej.

Dokument wskazuje m.in., że "nietykalność cielesna osób małoletnich jest nienaruszalna", a "szczególnym naruszeniem zasady ochrony dobra osób małoletnich są wszelkie formy ich wykorzystywania, zwłaszcza seksualnego". "Niedopuszczalne jest, w szczególności ze strony osób duchownych, tolerowanie jakichkolwiek zachowań noszących znamiona wykorzystania osób małoletnich, a zwłaszcza seksualnego" – podkreśla jedna z zasad zawartych w dekrecie.

Dokument zwraca też uwagę, że "posiadanie wiedzy o faktycznych lub prawdopodobnych przypadkach wykorzystania seksualnego zawsze wymaga podjęcia odpowiednich działań zgodnych z prawem kościelnym i polskim".

Wśród zasad prewencji wymieniono normy szczegółowe. Jedna z nich mówi:

"Osoby małoletnie nie powinny przebywać w mieszkaniach osób duchownych i zakonnych, zwłaszcza w pojedynkę. Jeżeli ich dobro wymaga indywidualnego spotkania, nie może odbywać się ono w warunkach odizolowanych, a osoba przeprowadzająca takie spotkanie powinna zatroszczyć się o jego transparentność. Indywidualnych spotkań z osobami małoletnimi nie wolno w nieroztropny sposób mnożyć ani przedłużać. Zarówno ich pora, jak i liczba powinny uwzględniać dobro osób małoletnich".

Przyjęte normy zabraniają m.in. indywidualnych wyjazdów duchownego z osobą małoletnią i przewożenia osób małoletnich poniżej 15 lat bez opiekuna, z wyjątkiem sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu dziecka. "Należy zwrócić szczególną uwagę na przypadki werbalnego naruszania godności osób małoletnich, której wyrazem jest erotyzacja języka" – podkreśla dokument. Wskazuje także, że "niedozwolone są wszelkie zachowania, które stanowią przekraczanie granic intymności osób małoletnich".

W dokumencie mowa jest również o tym, że "instytucje kościelne, które zapewniają osobom małoletnim dostęp do Internetu, są zobowiązane podejmować wszelkie działania zabezpieczające przed dostępem do treści stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju", jak np. treści erotyczne, pornograficzne czy przemocowe.

W aneksie odnoszącym się do procedury interwencji wobec skrzywdzenia osoby małoletniej zaznaczono m.in., że obowiązek zgłoszenia do organów ścigania spoczywa na każdym, kto posiadł wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego, o których mowa w art. 197 par. 3 i 4 kodeksu karnego – zgwałcenie lub wymuszenie do poddania się innej czynności seksualnej, art. 198 kodeksu karnego – seksualne wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności innej osoby oraz art. 200 kodeksu karnego – obcowanie płciowe z osobą małoletnią lub doprowadzenie jej do poddania się czynnościom seksualnym.

Zwrócono jednocześnie uwagę, że "niezależnie od tego, czy fakt skrzywdzenia ujawnia sam skrzywdzony, osoba trzecia, która wie od skrzywdzonego, że w stosunku do niego używa się przemocy fizycznej i psychicznej, konkretna osoba, która zdradza symptomy doznania krzywdy, ale nie chce lub ze względu na swoje ograniczenia nie jest w stanie o tej krzywdzie powiedzieć czy też wiedza o skrzywdzeniu pochodzi z przekazu medialnego, osoba kompetentna ma obowiązek podjąć stosowne działania przewidziane prawem".

We wrześniu na zwołanej specjalnie konferencji prasowej bp Libera, oświadczył, że w diecezji tej nie ma miejsca na przestępstwa seksualne duchownych wobec małoletnich.

Podkreślił, że od początku posługi biskupiej wydał wojnę przestępcom dopuszczającym się pedofilii. Jak zaznaczył wówczas bp Libera, do zwołania konferencji, której tematem była "Ochrona małoletnich w praktyce diecezji płockiej", skłonił go opublikowany wcześniej, w sierpniu, "List do Ludu Bożego" papieża Franciszka, stanowczo potępiający przypadki pedofilii wśród duchownych, a także minione dziesięć lat od objęcia biskupstwa płockiego.

Od samego początku pobytu w Płocku, czyli od czerwca 2007 r., wydałem wojnę przestępcom. Nie uchylamy się od odpowiedzialności za popełnione przestępstwa. Egzekwowanie zasady "zero tolerancji" wobec zachowań pedofilnych wśród duchownych było i jest nadal moim priorytetem

– mówił m.in. podczas wrześniowej konferencji prasowej bp Libera.

Prewencja nadużyć wobec małoletnich była też jednym z tematów obrad 380. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, jakie z końcem września odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku w ramach obchodów Roku Jubileuszowego św. Stanisława Kostki, pochodzącego z tej diecezji patrona dzieci i młodzieży.

Biskupi zdecydowali wtedy o programach ochrony małoletnich przed nadużyciami, które mają powstać w każdej diecezji, a także o opracowaniu dokumentu prezentującego podejmowane działania prewencyjne i zebranie danych o skali pedofilii w polskim Kościele.

Wczytuję ocenę...

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze

Źródło: niezalezna.pl, PAP


Wczytuję komentarze...

Nasza strona używa cookies czyli po polsku ciasteczek. Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.


Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | gazetapolska.pl | panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl