Par Latviju! – Za Łotwę!

Podaną w tytule dewizę ma najwyższe wojenne odznaczenie łotewskie, Order Wojenny Pogromcy Niedźwiedzia (Lāčplēša Kara Ordenis), ustanowiony w 1919 r. Kawalerami orderu byli m.in. marszałek Józef Piłsudski i gen. Edward Rydz-Śmigły. Par Latviju! widnieje także na medalu ustanowionym z okazji 10. rocznicy odzyskania przez Łotwę niepodległości, odznaczono nim kilka tysięcy polskich żołnierzy!

I nie bez powodu – Wojsko Polskie znacząco bowiem przyczyniło się do uchronienia świeżej łotewskiej niepodległości przed bolszewicką agresją w tymże 1919 r., odbijając z rąk Armii Czerwonej twierdzę Dyneburg, a w styczniu 1920 r. w ramach ustalonej wspólnie z rządem Łotwy operacji „Zima” odnosząc decydujące zwycięstwo. Dowodził gen. Edward Rydz-Śmigły, który na czele niemal 30 tys. wojsk polskich (istotną rolę odegrała tu kompania czołgów!) oraz 10 tys. łotewskich żołnierzy z 3. Dywizji Piechoty odniósł miażdżące zwycięstwo mimo straszliwych mrozów sięgających -30 stopni C. Pokonani Sowieci zmuszeni byli uznać niepodległość Łotwy, a stosunki między uratowanym od komunizmu krajem a skutecznym polskim sojusznikiem ułożyły się od tej pory znakomicie. Łotewskim sygnatariuszem układu był pierwszy premier Kārlis Ulmanis – postać równie kluczowa dla całego okresu międzywojennego na Łotwie, jak marszałek Piłsudski w Polsce czy gen. Laidoner w Estonii, choć w odróżnieniu od nich był cywilem. Ulmanis jeszcze kilkakrotnie pełnił funkcję premiera Łotwy, a w 1934 r. ze wsparciem wojska dokonał przewrotu i wprowadził rządy autorytarne. W 1940 r. zarówno Łotwa, jak i pozostałe dwa kraje bałtyckie zostały wchłonięte przez Związek Sowiecki na mocy paktu z III Rzeszą, a aresztowany przez NKWD Ulmanis zmarł w sowieckim łagrze w 1942 r.

Przywrócili ciągłość

Historia symbolicznie oddała mu sprawiedliwość, gdy w odrodzonej po rozpadzie sowieckiego imperium Łotwie wnuk jego brata, Guntis Ulmanis, został wybrany w 1993 r. na prezydenta republiki i pełnił ten urząd przez dwie kadencje. W odróżnieniu od III Rzeczypospolitej na Łotwie przywrócono (z niewielkimi poprawkami) konstytucję z 1922 r., podkreślając tym ciągłość prawną państwa. A musiało się ono borykać z nieznanym przed wojną problemem – w spadku po władzy sowieckiej pozostała na terytorium kraju ogromna, sięgająca 30 proc. liczącej ok. 2 mln ludności – mniejszość rosyjska, generalnie niechętna odrodzeniu narodowemu kraju, którego języka najczęściej nie znała. Teraz zaś obowiązuje na Łotwie rygorystyczne prawo, gdzie jednym z warunków uzyskania obywatelstwa jest dobra znajomość języka łotewskiego, nienależącego do łatwych. Mimo potężnych nacisków Moskwy w referendum z 2012 r. odrzucono żądanie wprowadzenia języka rosyjskiego jako drugiego urzędowego. W tej sytuacji około połowy tutejszych Rosjan okazało się bezpaństwowcami, czyli – zapleczem do wojny hybrydowej Moskwy.

Polacy mile widziani

Jednak nawet sądy międzynarodowe odrzuciły skargi rosyjskie na zapisywanie ich nazwisk wedle zasad łotewskiej transkrypcji, choć jest ona jeszcze dziwniejsza niż na Litwie. Pomijając już fakt, że podobnie jak tam nie ma w użyciu liter „w”, „x”, „q” oraz polskich znaków „ł”, „ś” czy „ę”, wszystkie męskie imiona i nazwiska muszą mieć na końcu „s”, a nazwiska obce zapisuje się… fonetycznie. Tak więc powiedzmy taki George Washington to po łotewsku Džordžs Vašingtons. Śmieszne? To spytajcie Amerykanina o wrażenia, gdy na warszawskim popiersiu swego znamienitego prezydenta ze zdumieniem odczytuje  „Jerzy Waszyngton”…

Nawiasem mówiąc, jakoś nie wynikł w związku tym nierozwiązywalny na Litwie problem pisowni nazwisk polskich – po prostu w łotewskim paszporcie na pierwszej stronie jest zapis zgodny z gramatyką łotewską, a na następnej – w oryginalnej wersji polskiej.

Polski wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak, który odpowiada za kontakty z Polonią, wręcz twierdzi, że te stosunki są wzorcowe, bo polska mniejszość w tym kraju tradycyjnie uznawana jest za jedną z najbardziej lojalnych i zasłużonych wobec państwa łotewskiego, a Łotwa w odróżnieniu od Litwy jest krajem poważnie podchodzącym do standardów europejskich, do zobowiązań europejskich i bilateralnych, a jej władze cechuje życzliwy i otwarty stosunek w odniesieniu do mniejszości polskiej. Być może dlatego, że Polacy w odróżnieniu od Rosjan nie byli tu ludnością napływową w związku z okupacją sowiecką, ale są potomkami mieszkańców niegdyś polskich Inflant, a może przyczyną braku konfliktów jest ich niewielka na Łotwie liczba – ok. 2 proc. ogółu ludności. Mimo to osoby polskiego pochodzenia nierzadko odgrywają istotną rolę polityczną, jak były premier Łotwy Valdis Domrovskis – obecnie komisarz EU do spraw euro i dialogu społecznego (cokolwiek to w unijnej nowomowie znaczy) – czy obecny minister spraw zagranicznych Edgars Rinkēvičs. Szczególnie ten ostatni ma wiele z Polską do czynienia, gdyż nasz kraj ponownie stał się dla Łotwy najważniejszym sojusznikiem przeciw odradzającemu się imperializmowi rosyjskiemu, pomagając krajom bałtyckim we wstąpieniu do NATO w 2004 r., a zwłaszcza podczas warszawskiego szczytu doprowadzając do realnego wzmocnienia bezpieczeństwa państw stanowiących wschodnią flankę Paktu Północnoatlantyckiego.

Czekając na Via Carpatię

Niedawno Rinkēvičs oficjalnie poinformował, że powstała na Łotwie w wyniku tych ustaleń północna grupa wojsk NATO osiągnęła pełną zdolność bojową. Na jej czele stoi dowództwo kanadyjskie, a w kontyngencie uczestniczą także jednostki wojskowe z Polski, Słowenii, Włoch, Hiszpanii, a nawet Albanii. Gdy się spojrzy na mapę tej części Europy, widać – poza oczywistym zagrożeniem ze strony Rosji – że ze względów geograficzno-politycznych Łotwa i jej sąsiedzi są nadal słabo skomunikowani z resztą państw NATO i UE. Pozostałe po czasach sowieckich linie kolejowe wiodą głównie w głąb Rosji, porządnych szos wtedy nie budowano, więc poza dobrze tu rozwiniętym transportem morskim (Ryga, a także stolica Estonii są wszak dużymi portami), a zwłaszcza promom, dotarcie na Łotwę nawet z terytorium najbliższego zachodniego sojusznika, czyli Polski, nie jest ani łatwe, ani wygodne.
W tym kontekście oprócz wzmocnienia bezpieczeństwa Łotwy przez rozmieszczenie w niej sił natowskich na pierwszy plan wysuwa się kwestia lepszej integracji cywilizacyjnej z Europą Zachodnią i tu również kluczowym partnerem okazała się Polska ze swoim zaakceptowanym nawet przez ospałą w decyzjach UE planem budowy Via Baltiki. Realizacja tego ambitnego projektu pozwoli na stworzenie strategicznego szlaku na osi Północny Wschód – Południe Europy, sprzyjając rozwojowi kontaktów ekonomicznych i zacieśnianiu więzi polityczno-militarnych. Zwłaszcza że w Kownie na terenie Litwy planowany jest węzeł z podobną inwestycją w jeszcze większej skali – Via Carpatia, wiodąca przez Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię i Bułgarię aż do wybrzeży dwóch mórz – Czarnego i Śródziemnego w greckim porcie Saloniki.

To zaś prowadzi nas do idei sojuszu Trójmorza, w którym Łotwa zadeklarowała intensywne uczestnictwo. Kraj ten wiele już zrobił dla zintegrowania swojej gospodarki z Europą, ze zmiennym zresztą powodzeniem. Były lata, że Łotwę wraz z Estonią zaliczano do tygrysów Europy z tempem rozwoju do 10 proc. rocznie, bywało i gorzej. W 2012 r. zamiast rodzimego łata wprowadzono euro. Według najnowszych danych Eurobarometru większość Łotyszy ocenia wprowadzenie euro pozytywnie, ale wedle badań ośrodków łotewskich większość społeczeństwa nadal niechętna jest wspólnej europejskiej walucie. Decydują o tym nie tylko obawy przed podwyżkami, które nieuchronnie następują, ale też sentyment do łata. Wiele osób – jak moi przyjaciele filmowcy – uważa, że wraz z tradycyjną własną walutą państwo straciło część suwerenności, a nawet godności narodowej…

O sukcesach i pułapkach na drodze Łotwy do współuczestniczenia w geopolityce na prawach poważnego partnera będę pisał w dalszych odcinkach, gdzie zajmiemy się też dokładniej nieustającą od lat antyłotewską dywersją rosyjską na wszystkich polach, znaną ostatnio pod nazwą „wojna hybrydowa”.
 

Udostępnij

Tagi
Wczytuję komentarze...

Niesprawiedliwa Rzeczpospolita

18 lat. To okres, jaki człowiekowi upływa od urodzenia do uzyskania pełnoletności. W tym czasie w polskiej polityce było czterech prezydentów, dziewięcioro premierów, wreszcie piętnastu ministrów sprawiedliwości. Tyle lat też musiało upłynąć, by wolność odzyskał Tomasz Komenda, niesłusznie skazany na karę więzienia za przestępstwo, którego nie popełnił, lecz miał pecha nadawać się na kozła ofiarnego.

Dopiero teraz minister sprawiedliwości naprawia skandaliczne działania organów ścigania, sądu, prokuratury. Celowo unikam tutaj słowa „błąd”. Gdy przekroczeniu uprawnień towarzyszy fabrykowanie dowodów i ignorowanie zeznań, mamy do czynienia z działaniem z premedytacją. Po drodze, choć wątpliwości towarzyszyły sprawie od początku, nie zajął się nią nikt, z wyjątkiem Lecha Kaczyńskiego, który jednak, na nieszczęście osadzonego, został odwołany z funkcji ministra sprawiedliwości w lipcu 2001 r. Lecz to właśnie Kaczyńskiego chce się dziś uczynić głównym winnym sądowego skandalu, ponieważ w czasach kierowania ministerstwem miał kreować atmosferę wymuszającą wydawanie surowych wyroków. Opozycja wysuwa tu nawet analogię do „nacisku na pilotów”. Przy okazji sprawa, która powinna służyć jako kolejny przykład złego funkcjonowania systemu, wykorzystywana jest wyłącznie do ataku na zasadę surowego karania sprawców przestępstw. Ideologia i polityczna walka wygrywają z instynktem państwotwórczym, a nawet samozachowawczym. To nic nowego, szkoda tylko, że nawet dobre (o ile po tak wielkiej krzywdzie, jaka spotkała człowieka, można jeszcze mówić o dobru) zakończenie sprawy zostaje w ten sposób zsunięte na drugi plan, przykryte kolejnym atakiem na osobę, która już nie może się bronić. Przy czym atak pochodzi ze strony tych, którzy sami kompletnie nic nie zrobili, choć mieli ku temu wiele okazji.

Pogarda i odraza

Sprawa Tomasza Komendy to niewyobrażalny dramat jednego człowieka i jego bliskich, lecz również przykład fatalnego działania wymiaru sprawiedliwości. Tej sprawy nie wolno sprowadzić do wskazania opinii publicznej jednego winnego, tak, jak chce to zrobić opozycja. To krycie prawdziwego sprawcy, łatwość niszczenia niewinnego człowieka, beztroska w prowadzeniu śledztwa i procesu, wreszcie niesamowita pogarda. Pogarda wobec kogoś, kto nie pochodzi z żadnego układu, kasty i kliki, a więc można go zniszczyć w imię bezkarności kogoś, kto z racji znajomości, urodzenia czy też pieniędzy w III RP okazuje się nie do ruszenia. Po latach zaś pozwala własne czyny usprawiedliwiać społecznymi nastrojami, oczekiwaniem surowej kary dla sprawcy odrażającego czynu, choć w praktyce tego typu emocje orzekającym są na ogół całkowicie obce. Do listy ofiar – zgwałconej i zamordowanej dziewczyny i niesłusznie więzionego, ze wszystkimi następstwami uwięzienia za tego rodzaju czyn, mężczyzny, trzeba dopisać nieuchwytną, rozmytą ofiarę zbiorową, społeczne poczucie sprawiedliwości i bezpieczeństwa. Utraconego już nie przez bandytów, ale tych, którzy winni przed nimi chronić.

Ukarać za wybór

I – jakby uderzenia w nasze poczucie sprawiedliwości zawsze iść musiały co najmniej parami – tego samego dnia, w którym cała Polska żyła uwolnieniem Komendy, Sąd Najwyższy wydaje kolejny wyrok w sprawie sędziego oskarżonego o kradzież. I kolejny raz prostuje decyzje niższej instancji, gdzie jeszcze zachowano resztki przyzwoitości. Po uniewinnieniu sędziego, który ze sklepowej lady w rzekomym roztargnieniu zabrał nie swoje 500 zł, tym razem SN do pracy przywraca jego kolegę, któremu do rąk przykleiła się część od wiertarki. Orzeczone wcześniej pozbawienie pracy okazuje się wyrokiem zbyt surowym, ponieważ zwykły Kowalski w podobnej sytuacji poniósłby o wiele mniejsze konsekwencje. O tym, że sędzia to zawód zaufania publicznego, więc wypadałoby jednak wymagać od niego więcej, Sąd Najwyższy już nie pamięta. A przynajmniej nie pamięta sędzia Buliński, który, co słusznie przypomniano, w stanie wojennym wydawał o wiele surowsze wyroki w procesach politycznych. Wielkie zdziwienie – tamte czasy to nie tylko prokurator Piotrowicz i sędzia Kryże, choć tylko tej dwójce zwykło się wypominać przeszłość, by ukarać ich nie za pracę dla PRL, lecz późniejsze polityczne wybory.

Wszyscy wiemy jednak, jak wielki opór powoduje reforma wymiaru sprawiedliwości. To tu najmocniej działała „ulica”, czyli wszelkie organizowane ze wsparciem mediów protesty. Często pełne osób, które, gdyby zapytać je o diagnozę kondycji sądownictwa, zapewne zdobyłyby się na mocną krytykę, uwierzyły jednak, że rzekome upartyjnienie doprowadzi do stanu jeszcze gorszego. Na jakiej podstawie, trudno właściwie orzec, pamiętamy jednak gotowe historyjki o polityku PiS uniewinnianym przez mianowanego przez innych polityków PiS sędziego. O tym, że takie rzeczy działy się od lat, tylko partię zastępowały rozmaite powiązania, układy i zależności, obrońcy nadzwyczajnej kasty nie wspominali, zaś zatroskani demonstranci ze świeczkami w rękach woleli się nad tym nie zastanawiać. Tłumy gdzieś się jednak rozeszły w miarę sukcesów w reformowaniu kolejnych instytucji. Została jednak „zagranica” i choć trwa tu ofensywa dyplomatyczna, mamy liczne rozmowy, białą księgę i zdobywamy pomału sojuszników, do sukcesu wciąż jest daleko. W międzynarodową, polityczną histerię pięknie wpisała się ostatnio irlandzka sędzia Aileen Donnely, która odmówiła wydania Polsce w ramach ekstradycji podejrzanego o handel narkotykami. Decyzję tę uzasadniła zaś zmianą składu Sądu Najwyższego, upolitycznieniem wymiaru sprawiedliwości, a nawet wprowadzeniem zróżnicowanego wieku emerytalnego dla sędziów SN.

W samą porę

Popularność PiS na początku istnienia tej partii brała się z obietnicy uporządkowania polskiej rzeczywistości przede wszystkim w tych dwóch punktach, ujętych w nazwie ugrupowania.

Wielokrotnie wskazywałem w tym miejscu, że również dziś jej realizacja jest kluczowym elementem utrzymania społecznego poparcia. Z drugiej strony brak determinacji, przedłużająca się bezkarność osób oskarżanych o nadużycia mogą być przyczyną zniecierpliwienia, a nawet zwątpienia elektoratu. Tu jednak kluczowy jest właśnie wymiar sprawiedliwości. Działania podjęte w sprawie Komendy przez Zbigniewa Ziobrę wprost odwołują się do tego fundamentu Prawa i Sprawiedliwości, stąd też tak mocna próba odwrócenia społecznych nastrojów przeciwko nieżyjącemu prezydentowi.

Opozycji nie pozostaje nic innego w sytuacji, gdy brak jej nowego pomysłu na samą siebie. Nawet obrona przywilejów dawnych elit, ten patologiczny „konserwatyzm” III RP przestaje trzymać wyborców przy PO i stopniowo kanibalizowanej przez nią Nowoczesnej. Partie te okazały się w tej sprawie zupełnie nieskuteczne, w rezultacie część tracących wpływy środowisk zdaje się zwracać ku swoim dawnym patronom. Stąd sondażowy wzrost SLD i ważna deklaracja Moniki Jaruzelskiej, ogłaszającej wejście do polityki poprzez to właśnie ugrupowanie. Jeszcze rok czy dwa lata temu naturalnym wyborem dla córki dyktatora, tak jak dla wielu osób wywodzących się z komunistycznych elit (Hübner, Cimoszewicz, Rosati), była Platforma Obywatelska, jak się zresztą właśnie dowiedzieliśmy, chętnie umożliwiająca zbrodniarzowi odpoczynek w ośrodkach MON. Platforma straciła jednak swoją moc przyciągania, w wypadku współpracy z Nowoczesną trudno mówić przecież o zdobyciu nowych środowisk. W trzecim roku rządów PiS zaczyna wykazywać pewne oznaki zużycia i pogubienia. Sprawa Tomasza Komendy ze wszystkimi swoimi konsekwencjami pojawia się w samą porę, by przypomnieć politykom Zjednoczonej Prawicy, o co w tym wszystkim naprawdę chodzi.

Udostępnij

Tagi
Wczytuję komentarze...

Nasza strona używa cookies czyli po polsku ciasteczek. Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.


Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | gazetapolska.pl | panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl