Kraków walczy z niemoralną działalnością

/ pixabay.com

  

W nowym roku na terenie Starego Miasta w Krakowie obowiązują nowe przepisy o Parku Kulturowym. Jednym z nich jest zakaz nagabywania do klubów nocnych i rozdawania ulotek o niemoralnej treści. W Starym Mieście ma też być ograniczony ruch meleksów.

W Krakowie uchwałę o Parku Kulturowym "Stare Miasto" znowelizowano w grudniu ub. r. Podmioty, których dotyczą nowe przepisy, mają trzy miesiące na dostosowanie się do nich.

Zgodnie z nowymi przepisami w Starym Mieście ograniczony ma być ruch meleksów - pojazdów elektrycznych, którymi poruszają się turyści. Rocznie wydawanych będzie tylko 70 zezwoleń na taką działalność.

Jak zwrócił uwagę radny PiS w Radzie Miasta Krakowa Michał Drewnicki, ograniczenie liczby meleksów wejdzie w życie po rozstrzygnięciu konkursu, który ogłoszą władze miasta.

- Tutaj mamy zapewnienie, że to będzie dopiero po wakacjach, więc przedsiębiorcy będą mogli poczekać na zmiany jeszcze niecały rok - powiedział.

Radny PiS w Radzie Miasta Krakowa Włodzimierz Pietrus ocenił, że przepisy o meleksach to „kompromisowe rozwiązanie", ponieważ „radni zdają sobie sprawę z potrzeb turystów, którym meleksy ułatwiają zwiedzanie". 

Od nowego roku w mieście obowiązuje zakaz rozdawania ulotek z informacjami "o charakterze sprzecznym z moralnością publiczną", nagabywania przechodniów oraz prowadzenie działalności usługowej o charakterze sprzecznym z moralnością w lokalu, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność gastronomiczną, kulturalną lub rozrywkową.

Jak wskazał Drewnicki, w ostatnim czasie w mieście pojawiło się bardzo dużo nocnych klubów i dziewczyn, które nagabywały mieszkańców i turystów. Podkreślił, że celem uchwały o Parku Kulturowym jest eliminacja klubów go-go w centrum miasta.

Jednym ze sposobów walki z niemoralną działalnością jest - jak mówił - wprowadzenie zakazu zaklejania witryn, jak to robi wiele punktów handlowych.

- To spowoduje, że takie usługi nie będą mogły w Krakowie funkcjonować - powiedział.

Jego zdaniem kluby nocne w Starym Mieście spowodowały, że „Kraków zaczął się kojarzyć z miejscem uciech cielesnych". 

Zgodnie z nowelizacją w Starym Mieście zabronione jest też stosowanie "chodzących reklam" - czyli stosowanie kostiumów i przebrań zachęcających do kupowania towarów i usług, z wyjątkiem przebrań zgodnych z tradycją miasta.

Nie będzie można emitować dźwięków, obrazów i świateł (wyświetlaczy LCD i LED, neonów i laserów oraz światła innego niż białe lub zbliżone do białego do podświetlenia obiektów znajdujących się w witrynach, oknach, bramach i przejściach) w związku z prowadzeniem działalności handlowej. Te obostrzenia nie dotyczą wydarzeń kulturalnych. To też jest uderzenie w kluby go-go, których okna były podświetlane na różowo.

Kraków jest pierwszym polskim miastem, w którym pod koniec 2011 r. radni uchwalili przepisy o Parku Kulturowym.

Regulacje odnoszące się do obszaru Starego Miasta zaczęły obowiązywać od czerwca 2012 r., i dotyczą takich spraw jak m.in.: tablice i szyldy, które nie mogą mieć jaskrawej kolorystyki, reklamy, elewacje frontowe kamienic, wygląd i usytuowanie kiosków, stoisk handlowych oraz ogródków kawiarnianych.

Wczytuję ocenę...

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze

Źródło: PAP, niezalezna.pl

Tagi

Wczytuję komentarze...

Najwyższa odporność polskich banków. Europejskie stress testy oceniły PKO Bank Polski jako najodporniejszy bank w Europie

/ Fotolia

  

PKO Bank Polski jest jednym z najodporniejszych na negatywne scenariusze ekonomiczne banków w Europie. Testy warunków skrajnych przeprowadził Europejski Urząd Nadzoru Bankowego przy udziale Komisji Nadzoru Finansowego.

Wzięło w nich udział 48 największych europejskich banków z 15 krajów europejskich, zarówno z krajów będących w strefie euro (33 banki), jak i z krajów niebędących członkami unii walutowej (15 banków). Łącznie banki uczestniczące w badaniu mają ok. 70 proc. aktywów europejskiego sektora bankowego. Polskę w badaniu reprezentowały dwa największe banki. We wcześniejszych latach był to tylko PKO Bank Polski, ale po zmianie struktury właścicielskiej do badania został dołączony także Bank Pekao SA. W tegorocznej edycji testów PKO BP okazał się być jednym z najbardziej odpornych na ewentualne zawirowania gospodarcze banków w regionie w tej bardzo ważnej klasyfikacji odporności na zewnętrzne szoki. Jest to tym ważniejsze, że prognoza dotyczyła sytuacji, w której następuje spadek PKB, co w obecnych warunkach makroekonomicznych można uznać za scenariusz skrajnie mało prawdopodobny.

Najniższy spadek w najgorszym scenariuszu

Europejskie prawo nakazuje bankom dysponować taką ilością kapitału, która pozwoli im pokryć nieoczekiwane straty i zachować wypłacalność w razie kryzysu. Wymagana ilość kapitału zależy od ryzykowności aktywów danego banku. Najlepszy jakościowo kapitał określany jest jako kapitał podstawowy Tier 1 (CET 1). Służy do pokrywania strat w warunkach zagrożenia wypłacalności banku i pozwala bankowi kontynuować normalną działalność. Jednocześnie poprzez stabilność finansową zapewnia mu dostęp do źródeł finansowania i niezbędną płynność finansową. Zgodnie z aktualnymi regulacjami UE kapitał podstawowy Tier 1 powinien odpowiadać minimum 4,5 proc. aktywów ważonych ryzykiem.

Badania pokazały, że w sytuacji wystąpienia przyjętego na potrzeby testów negatywnego scenariusza, dla PKO BP pełny współczynnik Common Equity Tier 1 po uwzględnieniu okresów przejściowych (CET 1 Fully Loaded) oraz uwzględnieniu wpływu MSSF 9, spada w 2020 r. do poziomu 15,62 proc. z 15,91 proc. na koniec 2017 r., czyli zmniejsza się tylko o 0,29 p.p. To najmniejszy spadek spośród wszystkich banków biorących udział w badaniu. Silna baza kapitałowa banku powoduje, że nawet w skrajnie niekorzystnych warunkach, prognozowane poziomy współczynnika CET 1 PKO BP spełniają normy nadzorcze, spadek współczynnika CET 1 bez uwzględniania okresów przejściowych dla scenariusza skrajnego wyniósłby ok. 50 pb, podczas gdy dla innych badanych banków sięgał nawet 780 pb. – PKO Bank Polski odpowiedzialnie podchodzi do kwestii ryzyka. Nasz model biznesowy oparty jest na tradycyjnych instrumentach finansowych, takich jak kredyty i depozyty, a dodatkowo jest wspierany dobrze działającym systemem zarządzania ryzykiem. W każdym kolejnym kwartale, przy okazji publikacji sprawozdań finansowych pokazujemy, że nasza baza kapitałowa jest bardzo silna. Dlatego nie jest zaskoczeniem, że europejskie stress testy oceniły PKO Bank Polski jako najodporniejszy bank w Europie – komentuje  Piotr Mazur, wiceprezes PKO BP.

Indywidualne dodatkowe wymogi kapitałowe nie mają uzasadnienia

Z kolei dr Mariusz Zygierewicz, dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Regulacyjnego ZBP, komentując wyniki stress testów podkreśla, że są one tym bardziej istotne, bo pokazują dobrą odporność na szoki zewnętrzne dwóch największych polskich banków, które mają systemowe znaczenie dla stabilności polskiego sektora bankowego. – Ten wynik pokazuje dobrą odporność kluczowych elementów sektora bankowego, tym bardziej że dobry wynik w stress teście osiągnął także Bank Santander, który również pełni rolę banku systemowo ważnego w naszym kraju. Z nadzorczego punktu widzenia dobre wyniki stress testu pokazują, że duża odporność banków na zmianę warunków makroekonomicznych nie daje uzasadnienia dla nakładania przez nadzór bankowy dodatkowych indywidualnych wymogów kapitałowych na banki w ramach tzw. filara II – wyjaśnił Zygierewicz.

Gospodarka radzi sobie dobrze

Sytuacja jest więc bardzo pozytywna, a sektor bankowy pozostaje stabilny. W ostatnich kwartałach sprzyjało temu – co podkreślają ekonomiści – utrzymujące się wysokie tempo wzrostu, dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy oraz poprawa nastrojów przedsiębiorstw i konsumentów. Dane publikowane przez KNF pokazują, że w ostatnich latach sektor bankowy odnotowuje stały wzrost funduszy własnych i wzrost współczynników kapitałowych. Prowadzona przez KNF polityka dywidendowa – w sytuacji, gdy sektor bankowy odnotowuje zyski - umożliwia budowę odpowiednich buforów kapitałowych, które nawet w sytuacjach kryzysowych (scenariusz szokowy) pozwalają na stabilne funkcjonowanie instytucji bankowych.

Stress testy przeprowadzane są cyklicznie, dostarczają one organom nadzoru oraz uczestnikom rynku, jednolitych, spójnych i porównywalnych danych o wypłacalności europejskich banków w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków gospodarczych. Chodzi m. in. o spowolnienie gospodarcze na świecie, wzrost bezrobocia oraz osłabienie złotego względem euro i franka szwajcarskiego. Testy obejmują okres trzyletni, co pozwala na ocenę stabilności i odporności banków w odpowiednio długim horyzoncie czasu. W tegorocznej edycji testów po raz pierwszy uwzględniono wpływ zastosowania standardu MSSF 9 na wycenę instrumentów finansowych.

Komentarz ekspercki:

Anna Łuszpińska, Dyrektor Departamentu Adekwatności Kapitałowej i Ryzyka Operacyjnego PKO BP
PKO BP od wielu lat uczestniczy w testach warunków skrajnych na poziomie europejskim. Wysoka odporność na sytuacje skrajne wynika z odpowiedzialnego podejścia do zarządzania ryzykiem, dobrej wyceny aktywów, przy jednoczesnym dbaniu o właściwy poziom i strukturę depozytów. PKO Bank Polski posiada silną i stabilną bazę kapitałową, a powierzone pieniądze klientów są bezpieczne.
Scenariusze testów zakładały spowolnienie gospodarcze, wzrost bezrobocia, spadek PKB oraz wzrost stóp procentowych. Jednocześnie analizowane dane finansowe banków były poddane rygorystycznym założeniom, które w największym skrócie oznaczały, że wychodzenie z kryzysu będzie powolne i musi uwzględniać wewnętrzną siłę każdego banku do generowania przychodów, a nie wyprzedaż aktywów. PKO BP potwierdził, że jest zdolny przetrwać dotkliwy kryzys i wyjść z niego na dobrej pozycji europejskiego lidera.
 
Wczytuję ocenę...

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze

Źródło: niezalezna.pl


Wczytuję komentarze...

Nasza strona używa cookies czyli po polsku ciasteczek. Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.


Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | gazetapolska.pl | panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl