Maleje zainteresowanie służbą w Bundeswehrze

/ flickr.com

  

Sześć lat po zlikwidowaniu obowiązkowej służby wojskowej w Niemczech maleje zainteresowanie karierą w Bundeswerze. Do końca sierpnia br. do wojska zgłosiło się na ochotnika 10,1 tys. mężczyzn i kobiet - o 15 proc. mniej niż w porównywalnym okresie zeszłego roku.

Co czwarty ochotnik rezygnuje ze służby w okresie próbnym - podało w sobotę ministerstwo obrony Niemiec. Minimalne zapotrzebowanie roczne wynoszące 8,5 tys. ochotników jest nadal zagwarantowane - zaznaczył resort.

Władze wojskowe zabiegają obecnie przede wszystkim o rekrutów, którzy deklarują chęć związania się z wojskiem na kilka lat. Ich liczba wzrosła w ciągu roku o 3 proc., do 33,4 tys.

Z kolei ogólna liczba kandydatów do wojska, obejmująca zarówno ochotniczą służbę wojskową, jak i żołnierzy z kilkuletnimi kontraktami, zmniejszyła się w ciągu roku z 44,5 tys. do 43,5 tys.

Niemiecki rząd zawiesił w 2011 r. obowiązkową służbę wojskową. Od zakończenia tzw. zimnej wojny z Rosją niemiecka armia była redukowana. Najniższy stan osobowy - 166,5 tys. osiągnęła w zeszłym roku. W związku z zaostrzeniem sytuacji na świecie planowane jest wzmocnienie osobowe Bundeswehry. Obecnie armia liczy prawie 179 tys. W 2024 roku pod bronią ma być 198 tys. żołnierzy.

Wczytuję ocenę...

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze

Źródło: Centrum Prasowe PAP

Tagi

Wczytuję komentarze...

Kończy się obecna kadencja w samorządach

/ niezalezna.pl

  

W piątek 16 listopada upływa aktualna kadencja organów samorządu terytorialnego. Była to ostatnia kadencja, która trwała 4 lata. Nowe rady, sejmiki województw oraz wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast będą zarządzać do listopada 2023 roku.

Z uwagi na nowelizacje ustaw samorządowych oraz przyspieszenie terminu tegorocznych wyborów samorządowych (pierwsza tura odbyła się 21 października, a druga - 4 listopada) blisko 47 tys. radnych oraz 2477 szefów jednostek samorządu terytorialnego musiało nieco poczekać na złożenie ślubowania. Będzie to pierwszy akt nowej kadencji.

Ustawy: o samorządzie gminy, samorządzie powiatu i samorządzie województwa przewidują, że nowe rady powinny się ukonstytuować w ciągu siedmiu dni od zakończenia kadencji. Pierwszą sesję nowo wybranych organów zwołuje komisarz wyborczy. Z uwagi na weekend komisarze wyznaczali inauguracyjne sesje na okres między 19 i 23 listopada.

Pierwszą sesję prowadzi najstarszy wiekiem radny. Po złożeniu ślubowania przez radnych odbędą się wybory przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących. Na inauguracyjnej sesji ślubowanie składają także wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Dopiero wówczas mogą przystąpić do pełnienia obowiązków.

Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz od jednego do trzech wiceprzewodniczących, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. W ten sam sposób rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego lub dwóch wiceprzewodniczących, a sejmik województwa - przewodniczącego oraz nie więcej niż trzech wiceprzewodniczących.

Zadaniem przewodniczącego jest organizowanie pracy rady lub sejmiku oraz prowadzenie obrad. Rada gminy, rada powiatu i sejmik województwa obradują na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

Organami gminy są: rada gminy i wójt (burmistrz, prezydent miasta). Organami powiatu są: rada powiatu oraz zarząd powiatu, a organami samorządu województwa są: sejmik województwa i zarząd województwa.

W skład zarządu powiatu wchodzą: starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie (od trzech do pięciu). Rada powiatu wybiera zarząd, w tym starostę i wicestarostę, w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Na tej samej zasadzie sejmik województwa wybiera pięcioosobowy zarząd województwa, w tym marszałka województwa i nie więcej niż dwóch wicemarszałków, w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów.

Przewodniczący i wiceprzewodniczący sejmiku nie mogą wchodzić w skład zarządu województwa, wobec którego sejmik sprawuje funkcję kontrolną. Analogicznie przewodniczący i wiceprzewodniczący rady powiatu nie mogą wejść w skład zarządu powiatu.

Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy, rada powiatu - działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych, natomiast sejmik województwa - działalność zarządu województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. W tym celu organy te powołują komisję rewizyjną.

Rada gminy ustala wynagrodzenie wójta, uchwala studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także budżet gminy. Analogiczne zadania ma rada powiatu i sejmik województwa.

Nowe przepisy dotyczące samorządu terytorialnego, obok 5-letniej kadencji, wprowadziły obowiązek transmisji obrad. Głosowania na sesjach mają odbywać się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Jeśli będzie to niemożliwe z przyczyn technicznych, głosowania będą przeprowadzane imiennie; ich wyniki mają być podane do wiadomości publicznej.

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, a także zarządy powiatów i województw zobowiązani zostali do przedstawiania radzie lub sejmikowi do 31 maja każdego roku raportu o stanie danej jednostki samorządowej. W miastach na prawach powiatu wprowadzono obowiązek utworzenia budżetu obywatelskiego, w wysokości co najmniej 0,5 proc. wydatków gminy z poprzedniego roku.

Wczytuję ocenę...

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze

Źródło: niezalezna.pl, PAP

Tagi

Wczytuję komentarze...

Nasza strona używa cookies czyli po polsku ciasteczek. Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.


Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | gazetapolska.pl | panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl