400 mln zł na rozwój

Program INGA adresowany jest do konsorcjów przedsiębiorców i naukowców, którzy zechcą wspólnie pracować nad nowatorskimi rozwiązaniami dla przemysłu gazowniczego|fot. PGNiG

Przedstawiciele PGNiG, Gaz-Systemu oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju podpisali podczas II edycji Kongresu 590 porozumienie w sprawie uruchomienia programu Innowacyjne Gazownictwo – INGA

 

Sygnatariuszami dokumentu inicjującego program byli: dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju prof. Maciej Chorowski, prezes PGNiG Piotr Woźniak, wiceprezes PGNiG Łukasz Kroplewski, prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień oraz wiceprezes Gaz-Systemu Artur Zawartko..

Budżet programu wynosi 400 mln zł. Dyrektor NCBiR, prof. Maciej Chorowski zapowiedział, że 50 proc. tej kwoty (200 mln zł) pochodzić będzie ze środków NCBiR, a pozostałe 50 proc. wyłożą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (133 mln zł) i operator sieci przesyłowych Gaz–System (67 mln zł).

Innowacyjne rozwiązania dla przemysłu gazowniczego

– Nas, jako PGNiG, interesują takie obszary, jak poszukiwanie, wydobycie węglowodorów i produkcja paliw gazowych, pozyskanie metanu z pokładów węgla, materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych czy technologie wodorowe i paliwo gazowe – powiedział podczas prezentacji programu dyrektor departamentu badań i rozwoju PGNiG Dariusz Dzirba.

Zastępca dyrektora pionu rozwoju w Gaz-System Aleksander Zawisza poinformował, że operator jest zainteresowany innowacjami w obszarach związanych z bezpieczeństwem przesyłu gazu, efektywnością i LNG.

Program „INGA – Innowacyjne Gazownictwo" adresowany jest do konsorcjów przedsiębiorców i naukowców, którzy zechcą wspólnie pracować nad nowatorskimi rozwiązaniami dla przemysłu gazowniczego.

Jak podkreślił podczas debaty prezentującej założenia programu prof. Chorowski, formuła wspólnego przedsięwzięcia zapewnia duże możliwości realizacji najciekawszych pomysłów przy zminimalizowanym ryzyku niepowodzeń.

– Przygotowana jest agenda badawcza, każdy projekt jest ewaluowany ze względu na jego wartość. Sprawdzamy, czy te prace będą przydatne dla przedsiębiorców, a z drugiej strony, czy one rzeczywiście spełniają kryteria prac badawczo–rozwojowych, czyli takich, które są obarczone dość dużym ryzykiem. Nie oczekujemy, że każdy proces badawczy zakończy się sukcesem, liczymy się z tym, że niektóre nie doprowadzą do zamierzonych efektów. NCBR występuje tutaj w roli ubezpieczyciela; my ubezpieczamy środki własne przedsiębiorstw, które nie przyniosą w przyszłości dobrych rezultatów w postaci przychodów, ale które musiały być poniesione, by uzyskać efekt – tłumaczył Maciej Chorowski.

Jak wyjaśnił Artur Zawartko, wiceprezes Gaz-System, jego spółka poszukuje innowacji w określonych obszarach swojej działalności. – Jesteśmy narodowym operatorem przesyłowym. Musimy pamiętać, że mamy przychody dzięki taryfie, na którą potrzebujemy zgody prezesa URE, który weryfikuje nasze koszty i za uzasadnione uznaje te, które są bezpośrednio związane z przesyłem gazu. W tej sytuacji nie jest łatwo wydatkować środki na badania i rozwój. Dlatego zaangażowaliśmy się w program INGA – mówił wiceprezes Zawartko. Drugim obszarem zainteresowania Gaz-System jest efektywność i bieżące koszty. – Na przykład możemy mówić o pewnej optymalizacji całego systemu przesyłowego, tak aby pobierał on mniej energii na pracę własną, co w efekcie pozwoli obniżyć taryfę – dodał wiceprezes.

Z kolei Łukasz Kroplewski, wiceprezes zarządu PGNiG ds. rozwoju, wyraził nadzieję, że efekty programu INGA poprawią efektywność działalności całego polskiego sektora gazownictwa. – Szczególnie liczymy na duże zainteresowanie programem INGA wśród małych i średnich przedsiębiorstw zrzeszonych w Izbie Gospodarczej Gazownictwa – powiedział.

Program, który się opłaca

– Program INGA to największy program badawczo-rozwojowy w historii PGNiG. Na pytanie dlaczego zaangażowaliśmy się w program, odpowiedź jest prosta: bo nam się to po prostu opłaca. Mamy szansę realizować nasze cele badawczo-rozwojowe na znacznie bardziej korzystnych warunkach finansowych, niż gdyby to było przy finansowaniu własnym. Tu jest zasada, że za złotówkę, którą wykłada partner biznesowy, NCBR dokłada swoją złotówkę, więc można powiedzieć, że robimy to z 50 proc. rabatem – tłumaczył dyrektor Dariusz Dzirba z PGNiG. Jak zauważył, istotą programu jest zmniejszenie ryzyka i optymalizacja finansowa. Dzięki swoistej „dywersyfikacji ryzyka” niepowodzenie jednego z projektów nie powoduje porażki całości.

PGNiG przygotowało wraz z Gaz-Systemem agendę badawczą z określonymi makroobszarami zainteresowań. Będą to: poszukiwanie i wydobycie węglowodorów i paliw gazowych, pozyskiwanie metanu, materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych, technologie wodorowe i paliwa gazowe, technologie we współpracy z klientami, sieci gazowe, użytkowanie, obrót i zastosowania gazów CNG i LNG oraz ochrona środowiska.

Uczestnicy dyskusji o innowacjach w gazownictwie zwracali też uwagę na konieczność aktywizacji małych i średnich przedsiębiorstw z sektora gazowego, które – wchodząc w konsorcja z regionalnymi uczelniami i jednostkami badawczo-rozwojowymi mogą wypracować korzyści dla społeczności lokalnych.

Efektywnie wydobywany gaz będzie tańszy

Wiceprezes zarządu PGNiG Łukasz Kroplewski podkreślał, że najważniejsi w całym programie są konsumenci. – Chodzi po postu o to, by gaz był tańszy. Musimy wydobywać efektywniej, taniej, wydobywać w nowych obszarach i szukać nowych rozwiązań technologicznych – wyjaśniał Kroplewski. Dodał, że istotne jest myślenie o gazownictwie w szerokiej perspektywie czasowej. – Bez myślenia dalekosiężnego, nie o tym, co będzie za rok, ale w perspektywie dekad – nie mamy szans. Dzięki innowacyjności wygramy wszyscy, a przede wszystkim polska gospodarka – zaznaczył.

W opinii dr. Piotra Dardzińskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspólny instrument finansowania przedsięwzięć naukowo-biznesowych jest bardzo istotny. – Przechodzimy od modelu dotacyjnego na model inwestowania z partnerami. Trudno wyobrazić sobie lepszych partnerów niż spółki kluczowe dla polskiej gospodarki. To kwestia bezpieczeństwa państwa, ale i dobrostanu obywateli, którzy korzystają z usług tych spółek. Inwestujemy w obszar ważny dla kraju. Ta inwestycja powinna przynieść zyski po pierwsze beneficjentom, jakimi są Polacy, po drugie spółkom i po trzecie państwu, które inwestuje te pieniądze – oświadczył Dardziński.

 

Konkursy NCBR w ramach programu INGA będą ogłaszane w ośmiu obszarach tematycznych:

– poszukiwanie, wydobycie węglowodorów oraz produkcja paliw gazowych;

– pozyskanie metanu z pokładów węgla;

– materiały do budowy i eksploatacji sieci gazowych;

– sieci gazowe;

– użytkowanie, obrót i nowe zastosowania LNG i CNG;

– technologie wodorowe i paliwa gazowe;

– technologie stosowane we współpracy z klientami;

– ochrona środowiska.

 

Pierwszy konkurs w ramach programu INGA zostanie ogłoszony przez NCBR w styczniu 2018 r. Udział będą mogły w nim wziąć konsorcja, w skład których wejdzie co najmniej jeden podmiot naukowy (uczelnia, instytut itp.) oraz przedsiębiorstwo, bądź konsorcja składające się wyłącznie z jednostek naukowych. Nabór wniosków konkursowych do programu INGA ruszy 19 lutego i potrwa do 20 kwietnia. Zwycięskie projekty poznamy zatem w trzecim kwartale 2018 r.

 

Artykuł powstał we współpracy z PGNiG SA

Udostępnij


Wczytuję komentarze...

Na znak protestu. Zamknięto Bazylikę Grobu Pańskiego

/ Jorge Láscar \ CC BY 2.0

Przedstawicie Kościołów w Jerozolimie zamknęli dziś Bazylikę Grobu Pańskiego na znak bezprecedensowego protestu przeciwko podatkom i planowanej polityce wywłaszczania. Oskarżają Izrael o systematyczny atak na obecność chrześcijan w Ziemi Świętej.

Przedstawiciele trzech wspólnot opiekujących się wspólnie Bazyliką Grobu Pańskiego: kustosz Ziemi Świętej franciszkanin ojciec Francesco Patton, zwierzchnik prawosławnego patriarchatu Jerozolimy Teofil III i patriarcha Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego Nurhan Manugian, poinformowali, że Bazylika Grobu Pańskiego pozostanie zamknięta aż do odwołania.

Wystosowali oni oświadczenie w reakcji na projektowaną ustawę i decyzje władz Jerozolimy, które planują obciążenie wspólnot chrześcijańskich podatkiem od nieruchomości, z którego historycznie Kościoły były zwolnione, i na poczet niezapłaconych podatków chcą zajmować mienie kościelne, nieruchomości i rachunki bankowe.

W oświadczeniu przedstawiciele chrześcijan przypominają, do tej pory respektowany i ceniony był wkład wspólnot chrześcijańskich w budowę szkół, szpitali i domów opieki w Ziemi Świętej, a prawa i przywileje tych wspólnot były gwarantowane porozumieniami międzynarodowymi.

W związku z nową polityką podatkową gminy i proponowaną ustawą o wywłaszczeniu ziemi w Jerozolimie sprzedanej przez Kościoły od 2010 roku, opiekunowie Grobu Pańskiego we wspólnym oświadczeniu oskarżają Izrael o „systematyczny i bezprecedensowy atak na chrześcijan w Ziemi Świętej”.

Teofil III określił nowe przepisy jako „dyskryminujące i rasistowskie”. Jego zdaniem „przypominają ono prawa o podobnym charakterze zatwierdzane przeciwko Żydom w Europie w ciemnych okresach”.

W zakończenie oświadczenia jego sygnatariusze poprosili o modlitwę o rozwiązanie tego bezprecedensowego kryzysu w Jerozolimie.

Po ogłoszeniu protestu przez opiekunów Bazyliki ministerialna komisja Knesetu odłożyła do następnego tygodnia zaplanowaną na dziś debatę na temat ustawy.

Ustawa ta pozwoliłaby państwu na wywłaszczenie w Jerozolimie gruntów sprzedanych od 2010 roku przez Kościoły anonimowym nabywcom. Zdaniem inicjatorki ustawy, Rachel Azarii, deputowanej z centrowej partii My Wszyscy, te niejasne akty sprzedaży pozbawiły tysiące mieszkańców Jerozolimy pewności co do warunków ich zamieszkania. Oficjalnie celem ustawy ma być ochrona właścicieli mieszkań przed ewentualną możliwością nieprzedłużenia dzierżawy gruntów.

Kościoły należą do największych posiadaczy gruntów w mieście i ich jerozolimscy zwierzchnicy twierdzą, że ustawa utrudni im znalezienie nabywców na posiadane przez nich grunty, a nawet - jak napisano w oświadczeniu - może doprowadzić do wywłaszczeń.

 

Źródło: PAP, niezalena.pl

Udostępnij

Tagi

Wczytuję komentarze...

Nasza strona używa cookies czyli po polsku ciasteczek. Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.


Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | gazetapolska.pl | panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl