Baltic Pipe i polski terminal LNG na liście projektów UE

Zbiorniki gazu w terminalu w Świnoujściu / By Maciek Kwiatkowski - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=51021598

  

Rozbudowa terminalu LNG w Świnoujściu, budowa połączenia gazowego Baltic Pipe oraz interkonektorów gazowych między Polską a Słowacją, Czechami i Litwą - to niektóre z inwestycji na opublikowanej dziś liście UE, która ułatwia uzyskanie unijnego dofinansowania.

Komisja Europejska przyjęła trzecią listę projektów energetycznych o znaczeniu wspólnotowym (tzw. PCI). Pierwsza została zaakceptowana w 2013 r., druga w 2015 r. Obecność na liście ułatwia uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych. Znakomita większość zadań - 106 - dotyczy sieci energii elektrycznych, 53 to przedsięwzięcia gazowe.

Projekty mają szansę na uzyskanie dofinansowania z puli 5,35 mld euro w ramach unijnego mechanizmu Connecting Europe Facility (CEF) przeznaczonego na wzmocnienie infrastruktury energetycznej, transportowej i cyfrowej w UE w latach 2014-2020.

Na opublikowanej liście znalazły się m.in. planowany gazociąg Baltic Pipe, który ma połączyć Polskę z Danią oraz plan rozbudowy polskiego terminalu LNG w Świnoujściu.

Lista uwzględnia też interkonektory gazowe między Polską, Słowacją, Czechami i Węgrami, które są elementem szerszego projektu budowy korytarza gazowego północ-południe. Ma on zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne Europy Środkowej i Wschodniej. Są wśród nich m.in. interkonektory Polska-Słowacja oraz Polska-Czechy, a także korytarze gazowe północ-południe we wschodniej i zachodniej Polsce. Na liście znalazło się również połączenie gazowe między Polską i Litwą.

Wśród projektów związanych z bezpieczeństwem dostaw ropy naftowej znajduje się budowa rurociągu Adamowo-Brody, który jest częścią większego planu rozpoczęcia dostaw ropy z regionu Morza Czarnego do Polski, jak również druga faza budowy terminalu naftowego w Gdańsku.

Jeśli idzie o infrastrukturę elektryczną, projekty Komisji obejmują modernizację linii Krajnik-Baczyna, Baczyna-Plewiska i Mikułowa-Świebodzice w zachodniej części kraju.

Po raz pierwszy wśród projektów energetycznych Komisji znalazły się też projekty budowy transgranicznej struktury do wychwytywania i przechowywania zanieczyszczeń węglowych, mających pomóc w zmniejszeniu oddziaływania najbardziej energochłonnych sektorów gospodarki na środowisko.

Aby możliwe było pełne dokonanie transformacji (europejskiego sektora energetycznego), zmiany w europejskiej infrastrukturze energetycznej muszą być podporządkowane tym samym zasadom i dokonywać się w tym samym tempie. Z tego względu centralne miejsce w przygotowanym przez nas wykazie projektów przypada kluczowym elektroenergetycznym połączeniom międzysystemowym i inteligentnym sieciom

- podkreślił w Brukseli unijny komisarz ds. energii Arias Canete.

Zapytany, czy decyzja o ewentualnym wstrzymaniu lub kontynuowaniu projektu Nord Stream 2 będzie miała wpływ na kształt lub funkcjonowanie ogólnoeuropejskiej infrastruktury przesyłu gazu, powiedział:

Projekt Nord Stream 2 zgodnie z jego charakterystyką to projekt komercyjny - czy też tzw. projekt komercyjny z pewnym aspektem politycznym. Zatem z punktu widzenia logiki projektów PCI i logiki sieci ogólnoeuropejskich nie mieści się w kategorii priorytetów Unii Europejskiej.

O umieszczeniu projektów na liście decydowało pięć kryteriów. Wprowadzenie ich w życie ma "w znaczący sposób" oddziaływać na przynajmniej dwa kraje UE, mają przyczyniać się do integracji sieci tak krajowych, jak i ogólnoeuropejskich, zwiększać konkurencyjność przez oferowanie wyboru konsumentom, poprawiać bezpieczeństwo dostaw i przyczyniać się do osiągnięcia celów klimatycznych UE, w tym zwiększenia pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Sporządzona przez Komisję lista projektów zostanie przedstawiona do akceptacji Parlamentowi Europejskiemu i krajom członkowskim.

 

Promuj niezależne media! Podaj dalej ten artykuł na Facebooku i Twitterze

Źródło: PAP, niezalezna.pl,

Udostępnij

Tagi

Wczytuję komentarze...

Ważne słowa premiera w Lubartowie

/ premier.gov.pl; creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

  

- My i nasza polityka służy przede wszystkim ludziom i narodowi, a w Polsce nie ma niepotrzebnych ludzi, to jest podstawowe motto naszego działania. Niektórzy próbują zakrzyczeć nasze reformy, próbują nas zastraszyć, ale nie damy się zastraszyć - mówił premier Mateusz Morawiecki.

W niedzielę po południu premier Morawiecki przybył kampanijnym PiS-busem do Lubartowa w województwie lubelskim, gdzie spotkał się z mieszkańcami tego miasta. Podczas swojego przemówienia wskazywał, że aby reformy rządu były kontynuowane i żeby "dobra zmiana była zmianą na dobre musimy skoncentrować się na konsekwentnej realizacji wielu zadań".

Do tych zadań zaliczył m.in. termomodernizację, czyli ocieplanie budynków. "Ciepły dom, zdrowsze powietrze, niższe rachunki za prąd, to jest coś co zwykłym polskim rodzinom jest potrzebne. Na to przeznaczamy 100 mld zł na najbliższe 10 lat" - mówił.

Morawiecki poruszył też temat domów seniora. "Jestem pewien, że również w Lubartowie potrzebujecie domów seniora (...). Potrzebne są domy seniora z prawdziwego zdarzenia" - mówił. W tym kontekście szef rządu przypomniał, że w tym roku na cele senioralne zostanie przeznaczone 80 mln zł, a za rok będzie to 160 mln zł, podczas gdy - jak mówił - 3-4 lata temu te wydatki wynosiły ok. 30 mln.

"To niektórych denerwuje, jak tutaj naszych przyjaciół z konkurencji politycznej, ale co ja poradzę, że jesteśmy skuteczni w uszczelnieniu systemu podatkowego i pojawiły się ogromne środki na politykę społeczną i na politykę rozwojową, też na drogi"

- podkreślił premier.

Kontynuując wątek polityki społecznej, Morawiecki zapewniał, że rząd nie odstąpi od niej i będziemy ją jeszcze rozwijać. "Od naszej polityki społecznej nie odstąpimy. Ona jest niezbędna dla polskich rodzin i seniorów i będziemy ją jeszcze rozwijać" - mówił, dodając, że "w końcu trafił się rząd, który bardzo poważnie traktuje państwo polskie i społeczeństwo, traktuje jako pewną jedność". "Państwo i społeczeństwo to jest jedność, gospodarka i społeczeństwo to jedność" - podkreślił.

Szef rządu dodał, że "naszą główną bronią" są działania rządu i spotkania z ludźmi. "Niektórzy próbują zakrzyczeć nasze reformy, próbują nas zastraszyć, ale nie damy się zastraszyć" - oświadczył Morawiecki.

Przyznał przy tym, że każdy popełnia błędy, on sam pewnie też, ale mottem działania rządu jest to, "że nie ma w Polsce ludzi niepotrzebnych". W tym kontekście podkreślił, że rząd otwiera zupełnie nowe możliwości przed ponad 20 tys. Kół Gospodyń Wiejskich, tak żeby "polska kultura, polska tradycja, polska kuchnia kwitła i rozwijała się przez kolejne dziesiątki i setki lat".

"Chcemy zaproponować program, który będzie nowym, wielkim programem aktywizacji i wsparcia. (...) To jest program dla Kół Gospodyń Wiejskich, które ja nazywam kobietami gospodarnymi i wspaniałymi"

- powiedział premier.

Podkreślił, że w Kołach tych w mniejszych ośrodkach prężnie rozwija się społeczeństwo obywatelskie oraz - jak zauważył - są one miejscem, w którym promuje się polską tradycję, kulturę czy kuchnię.

Morawiecki wymienił też kilka propozycji, które mają złożyć się na program skierowany do Kół Gospodyń Wiejskich.

Jedną z nich jest przyspieszenie ścieżki rejestracji formy prawnej, w jakiej działa Koło. Zdaniem premiera ułatwi to m.in. pozyskiwanie środków na jego działalność.

Rząd chce też - jak mówił premier - zapewnić wszystkim Kołom doradztwo prawne oraz udzielić im wsparcia finansowego. "Dla każdego Koła Gospodyń Wiejskich przeznaczymy 3 tys. zł i więcej, w zależności od wielkości tego Koła i to będzie bezpośrednie, stałe wsparcie dla naszych pań" - zadeklarował.

Morawiecki mówił też w Lubartowie o konieczności skrócenia "łańcuszka pośredników" między rolnikiem sprzedającym swoje wyroby, a konsumentem. "Żeby produkt, który dziś jest za tanio sprzedawany przez rolnika, trafiał na polskie stoły z większą marżą pozostawioną u rolnika, a nie tylko u pośrednika" - dodał.

Szef rządu zwrócił też uwagę, że są rzeczy, które "nie mają barwy politycznej", a jedną z takich rzeczy jest np. chodnik do szkoły. "Chcemy, żeby do każdej szkoły był chodnik, gdzie go jeszcze nie ma. Myślę, że to też w waszym powiecie lubartowskim się przyda; za rok nas rozliczycie, do ilu szkół pojawiły się takie chodniki" - powiedział.

Dodał, że jeździ po Polsce i widzi, jak potrzebne są linie kolejowe. "Tutaj ze mną przyjechała też młodzież. Jedna koleżanka była właśnie z Lubartowa i powiedziała mi, że potrzebne jest utrzymanie linii kolejowej Lublin, przez Lubartów, Łuków do Warszawy. (...) Mam dobrą wiadomość: będzie utrzymana ta linia" - zapewnił premier.

Szef rządu powiedział, iż bardzo cieszy się również, że coraz częściej odtwarzane są różne połączenia autobusowe, bo "to, co III Rzeczpospolitą też charakteryzowało, to zamykanie połączeń; z gminy do gminy ciężko się było przedostać". "Po to są potrzebne też drogi lokalne" - zaznaczył.

Podkreślił, że znakiem firmowym jego rządu są drogi lokalne. Zwrócił uwagę, że poprzednia władza średnio rocznie, przez 8 lat, przeznaczała na drogi lokalne ok. 600 mln zł. "My w tym roku już przeznaczyliśmy 1,3 mld zł, ponad dwa razy więcej, ale utworzyliśmy fundusz 6 mld na nowe drogi, na nowe obwodnice" - powiedział Morawiecki.

Premier podkreślił także, że "my i nasza polityka służy przede wszystkim ludziom i narodowi". "To jest podstawowe motto naszego działania" - oświadczył. Podkreślił jednocześnie, że "Polska odzyskanych szans będzie wtedy, kiedy wiatr zmian powieje w każdym powiecie, w każdej gminie, w każdym mieście, tutaj w Lubartowie również".

"Działamy dla dobra narodu i całego społeczeństwa - Polska, polski naród, nasza ojczyzna zasługuje na więcej. Jest wspaniałym, wielkim narodem, który przez te lata transformacji był często bardzo mocno pokrzywdzony"

- mówił.

Morawiecki apelował też, by w nadchodzących wyborach samorządowych głosować na kandydatów PiS. "Tego państwu życzę, żebyście wybrali jak najlepszych przedstawicieli - przedstawicieli z Prawa i Sprawiedliwości" - powiedział. Jak zauważył, wtedy rząd będzie mógł kontynuować swoją politykę. Szef rządu mówił także o potrzebie "odbicia sejmiku województwa lubelskiego z rąk tych, którzy marnotrawią nasze pieniądze, nie potrafią nimi zarządzać tak jak my".

Pamiętacie, jak mówili, że "będzie druga Grecja", że "budżet się nie zepnie", że "będzie bankructwo budżetu"? Dzisiaj pokazujemy: budżet działa? Działa. 500 plus działa? Działa. Programy społeczne działają? Działają

- wyliczał premier. Jak dodał, "wszystko to dalej będzie działać, jeśli ludzie nam zaufają i dalej będziemy mogli reformować Polskę, o co bardzo państwa proszę".

Przemówienie Morawieckiego zakłócała grupka osób, które stały z boku placu. Trzymali transparenty z napisami: "Zdradza ojczyznę ten, kto łamie najwyższe prawo", "Nie kłam". Podczas wypowiedzi premiera krzyczeli: "Kłamca!", "Hipokryta!", "Granda, granda, propaganda!", "Lubartów nie wierzy, że wam się należy!", "Wracaj do banku!", "Rozlicz SKOK-i!", a także "Takiej ściemy nie kupujemy!". Uczestnicy spotkania z premierem odpowiadali im skandując: "Mateusz! Mateusz!". Po zakończeniu przemówienia premiera pikietujący rozeszli się. 

Źródło: niezalezna.pl, PAP

Udostępnij

Tagi

Wczytuję komentarze...

Nasza strona używa cookies czyli po polsku ciasteczek. Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.


Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | gazetapolska.pl | panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl