Proces mordercy szybko nie ruszy! Kajetan P. "skłócił" sąd z prokuraturą

Grzegorz Broński

Dziennikarz „Gazety Polskiej”, „Gazety Polskiej Codziennie” i portalu niezależna.pl.

Kontakt z autorem

Kajetan P., sprawca bestialskiej zbrodni, miał stanąć wkrótce przed sądem i odpowiedzieć za zabójstwo młodej kobiety. Proces jednak szybko nie ruszy - dowiedział się portal niezalezna.pl. W zeszłym tygodniu sąd zwrócił bowiem akta do prokuratury. Ta nie zgadza się z takim stanowiskiem i złożyła zażalenie punktując argumenty sądu. Padły bardzo mocne stwierdzenia.

W lipcu tego roku informaliśmy: "jest akt oskarżenia przeciwko 27-letniemu Kajetanowi P. - zbrodniarz odpowie przed sądem za brutalne zabójstwo tłumaczki języka włoskiego, napaść na policjanta oraz biegłą psycholog. Wcześniej spekulowano, że sprawa może zostać umorzona ze względu na niepoczytalność mordercy".

CZYTAJ WIĘCEJ: Koniec śledztwa przeciwko Kajetanowi P. Morderca jednak stanie przed sądem!

Akta sprawy trafiły do Sądu Okręgowego w Warszawie i tam powinien się toczyć proces Kajetana P. Chcieliśmy sprawdzić, czy po trzech miesiącach został wyznaczony termin pierwszej rozprawy. Okazało się, że nie i szybko raczej to nie nastąpi.

Nie tylko zmieniła się przewodnicząca składu orzekającego, ale zapadła inna decyzja, która ma kluczowe znaczenie. 5 października wydano postanowienie o... zwrocie akt do prokuratury!

"Sąd Okręgowy w Warszawie, XII Wydział Karny zdecydował o przekazaniu akt Prokuratorowi Okręgowemu w Warszawie w celu uzupełnienia istotnych braków śledztwa w postaci dokonania konfrontacji biegłych psychiatrów i psychologów z obu zespołów wobec dostrzegalnych, wyraźnych rozbieżności pomiędzy wydanymi opiniami co do stanu zdrowia oskarżonego Kajetana P." - poinformowano portal niezalezna.pl w sekcji prasowej SO w Warszawie.

Wskazano też na inne braki, np. nieczytelne protokoły przesłuchania świadków oraz podejrzanego.

Prokuratura nie zgadza się z takim stanowiskiem i - jak ustalił portal niezalezna.pl - wczoraj złożone zostało zażalenie do sądu wyższej instancji.

Od prokuratora Łukasza Łapczyńskiego, rzecznika prokuratury, która prowadziła śledztwo przeciwko Kajetanowi P. otrzymaliśmy obszerną informację.

"Prokuratura Okręgowa w Warszawie nie zgadza się z decyzją sądu, uznając argumentację zawartą w postanowieniu za całkowicie bezpodstawną" - podkreślił.


"W toku śledztwa wobec uzyskania opinii pierwszego zespołu biegłych psychiatrów i psychologów, która budziła uzasadnione wątpliwości w zakresie wniosków końcowych, prokurator zdecydował o powołaniu kolejnego zespołu biegłych, którzy mieli wypowiedzieć się w zakresie poczytalności oskarżonego Kajetana P. Przedmiotowa opinia datowana na 22 czerwca 2017 r. wpłynęła do Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Po dokonaniu jej analizy, prokurator uznał, że opinia jest spójna, logiczna i kompletna, a wnioski w niej zawarte pozwalają na zakończenia prowadzonego przeciwko Kajetanowi P. postępowania przygotowawczego decyzją merytoryczną o skierowaniu do Sądu Okręgowego w Warszawie aktu oskarżenia (biegli nie stwierdzili by poczytalność oskarżonego była zniesiona)" - wyjaśnia.

- Nie można zatem mówić o brakach postępowania przygotowawczego w tym zakresie - stwierdził prokurator Łapczyński.

Nie zabrakło stanowczych sformułowań, a nawet sugestii, że sąd "umywa ręce":

"wskazana przez Sąd konieczność przeprowadzenia konfrontacji pomiędzy biegłymi – autorami opinii psychiatrycznych i psychologicznych wynika zatem nie z braków postępowania przygotowawczego (prokurator uzyskał opinie i je ocenił), ale z wątpliwości Sądu w zakresie oceny dowodowej poszczególnych opinii. Rozstrzygnięcie tych okoliczności leży po stronie Sądu, w toku postępowania dowodowego. Skoro Sąd powziął zastrzeżenia w zakresie wartości dowodowej poszczególnych opinii i uznał za zasadne przeprowadzenie konfrontacji pomiędzy biegłymi, to powinien to zrobić na rozprawie, w toku postępowania sądowego".

Prokuratorzy zwrócili również uwagę, że "postanowienie Sądu, wydane prawie trzy miesiące po skierowaniu do Sądu aktu oskarżenia, w oczywisty sposób zmierza do wydłużenia postępowania".

Jest też odpowiedź na inne wątpliwości sądu, chociażby doręczenia kopii opinii obrońcy oskarżonego, czy czytelności protokołów.


- "(...) postanowienia kodeksu postępowania karnego nie przewidują doręczania z urzędu stronom kopii opinii uzyskiwanych w toku śledztwa. Niekwestionowanym prawem oskarżonego i jego obrońcy jest prawo do zapoznawania się z aktami śledztwa, uzyskiwania z nich dokumentów, jak też składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa oraz o końcowe zaznajomienia z aktami postępowania. Czynności te wykonuje się jednak na wniosek oskarżonego lub jego obrońcy, złożony w toku śledztwa. Brak takiego wniosku wyłącza aktywność prokuratora w tym zakresie"

Ujawniono, że taki wniosek został złożony, ale... " po zamknięciu śledztwa i skierowaniu do Sądu aktu oskarżenia".


- "W zakresie podnoszonych przez Sąd wątpliwości odnośnie czytelności niektórych z protokołów zeznań świadków, stwierdzić należy, iż postępowanie przygotowawcze w przedmiotowej sprawie prowadzone było przez okres 15 miesięcy. W tym czasie szereg sądów procedowało w przedmiocie wyrażenia zgodny na obserwację sądowo – psychiatryczną, czy też w przedmiocie przedłużenia środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Żaden z Sądów nie podnosił w/w okoliczności uznając, iż sposób zgromadzenia i przedstawienia zgromadzonego materiału dowodowego umożliwia rozstrzyganie w przedmiocie wniosków prokuratora. Co istotne, treść niektórych ze wskazanych przez Sąd protokołów była przytaczana w uzasadnieniu postanowień o przedłużeniu stosowania tymczasowego aresztowania. Na trudności w odczytaniu protokołów nie wskazywały również oba zespoły biegłych, obrońca oskarżonego oraz pełnomocnik pokrzywdzonych. Zauważyć ponadto należy, iż żaden z dokumentów, którego dotyczy postanowienie Sądu nie ma kluczowego znaczenia dla przedmiotowej sporawy. Nie dotyczą bowiem okoliczności bezpośrednio związanych z popełnieniem przez oskarżonego zarzucanego mu czynu, zaś zakwestionowany przez Sąd protokół przesłuchania podejrzanego zawiera jedynie jego oświadczenie, iż odmawia złożenia wyjaśnień".

Zażalenie prokuratury nie zostało jeszcze rozpatrzone. Od tej decyzji sądu zależy, czy bliscy zamordowanej kobiety jeszcze długo będą czekać na wyrok dla Kajetana P.

Udostępnij

Tagi

Wczytuję komentarze...

Ważna deklaracja Merkel: Chcemy pokazać, że nawet jeśli nasze rozmowy nie są proste, to jesteśmy dla siebie ważni

/ Tomasz Adamowicz / Gazeta Polska

Po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim, kanclerz Angela Merkel podkreśliła, że rząd Niemiec chce pielęgnować dobre stosunki sąsiedzkie. Wśród tematów spotkania były „ostatnie działania protekcjonistyczne”, które pojawiły się na świecie. Zarówno premier Morawiecki, jak i kanclerz Merkel wspólnie ocenili je „jako coś niepokojącego”.

- Współpraca między Polską i Niemcami jest niezbędna do zapewnienia bardzo dobrej współpracy w Europie w kontekście nowej agendy, jak i m.in. wypracowania nowych ram finansowych - mówił na konferencji po spotkaniu z kanclerz Niemiec Angelą Merkel premier Mateusz Morawiecki.

Angela Merkel podkreśliła, że wizyta w Polsce, po ponownym wybraniu na stanowisko kanclerza Niemiec, była dla niej ważna, a rząd niemiecki chce „pielęgnować dobre stosunki sąsiedzkie”.

- Premier (Morawiecki) zwrócił uwagę na to, że jest to zapisane w umowie koalicyjnej, ale to jest też urzeczywistniane – mówiła Angela Merkel.

Kanclerz Niemiec przypomniała w tym kontekście piątkową wizytę w Warszawie szefa niemieckiego MSZ Heiko Maasa. Podkreśliła, że nawet jeśli w poszczególnych kwestiach pojawiają się rozbieżności, nie powinny one wpływać na stosunki partnerskie między dwoma krajami.

- Chcemy w ten sposób pokazać, że nawet jeżeli nasze rozmowy nie zawsze są proste, to jesteśmy dla siebie ważni, chcemy rozwijać nasze relacje. Rząd Niemiec chce pielęgnować dobre stosunki sąsiedzkie, jako sąsiedzi jesteśmy ściśle ze sobą powiązani. Chcemy rozwijać nasze relacje, ich pozytywnym elementem są ścisłe stosunki gospodarcze. – mówiła Angela Merkel.

 Kanclerz Niemiec odniosła się również do sytuacji na Ukrainie.

 - Mamy zgodne stanowisko ws. Ukrainy; niestety nie mamy bardzo widocznych postępów, jeśli chodzi o realizację porozumień mińskich, będziemy nalegać, by to się zmieniło – zapowiedziała Angela Merkel.

Z kolei premier Morawiecki wskazał na konieczność zagwarantowania jedności UE.

- Zgodziliśmy się z kanclerz Merkel, że w dla przyszłości UE kluczowe jest zagwarantowanie jej jedności, przez skupienie się na oczekiwaniach obywateli i praktycznej stronie jej funkcjonowania – mówił premier Mateusz Morawiecki.

Jak dodała pozytywnym elementem relacji polsko-niemieckich są „ścisłe stosunki gospodarcze”.

- Popieramy zdecydowanie format Trójkąta Weimarskiego i będziemy się angażować na rzecz tego, aby były tutaj spotkania w ramach tego formatu. Jeżeli chodzi o relacje bilateralne, to mamy zbieżne interesy - z jednej strony w ramach UE, ale również mając na względzie politykę zagraniczną i starania w tym zakresie - dodała Merkel.

 

Źródło: niezalezna.pl, PAP

Udostępnij

Tagi

Wczytuję komentarze...

Nasza strona używa cookies czyli po polsku ciasteczek. Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.


Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | gazetapolska.pl | panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl